نبرد نهایی
امام على علیه‏السلام : هر كس چشم خود را [از نامحرم] فرو بندد، قلبش راحت می‏شود.
سلام 


قسمتی از کتاب مهر تابان متقین 


مجموعه تالیفات حضرت علامه آیة الله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی قدس‌سره


راجع به علم حروف ابجد و اقسام آن‌تلمیذ: راجع‌ به‌ حروف‌ أبجَد و استنتاجات‌ آن‌ و استخراجات‌ و اثرات‌ آن‌ طبق‌ مطالب‌ وارده‌ در كتب‌؛ و نیز راجع‌ به‌ اقسام‌ ابجد كبیر و صغیر و وسیط‌، و مقدار اهمّیّت‌ هر یك‌ و حساب‌ كردن‌ آن‌ را، بطریق‌ مجمل‌ و یا مفصّل‌ بیان‌ فرمائید!

علاّمه‌: أبجد كبیر ظاهراً از مسلّمات‌ است‌؛ و آن‌ از عدد یك‌ تا هزار است‌ كه‌ به‌ بیست‌ و هشت‌ حرف‌ در زبان‌ عرب‌ تقسیم‌ شده‌ است‌. و در بین‌ مسلمانان‌ از شیعه‌ و سنّی‌ جای‌ شبهه‌ و تردید نیست‌، و علمای‌ فریقین‌ مانند شیخ‌ بهاء الدّین‌ عاملی‌ و شیخ‌ مُحیی‌ الدّین‌ عربی‌ در اینجا سخن‌ را بسط‌ داده‌اند.

و در بین‌ غیر مسلمانان‌ نیز ابجد كبیر معروف‌ است‌. و قبل‌ از اسلام‌ در طائفۀ یهود رائج‌ و دارج‌ بوده‌، و از زبان‌ عبری‌ یهود، به‌ مسلمین‌ وارد شده‌ است‌. و اتّفاقاً با آنكه‌ زبان‌ عبری‌ بیست‌ و دو حرف‌ بیشتر ندارد؛ و حروفات‌ «ث‌ خ‌ ذ ض‌ ظ‌ غ‌» در زبان‌ آنها نیست‌، و فقط‌ حروف‌ تهجّی‌ را تا قَرِشَتْ دارند، معهذا به‌ أبجد كبیر معتقد بوده‌ و تا عدد هزار را پخش‌ بر حروف‌ خود می‌كنند.

روزی‌ در مجلسی‌ بودیم‌ كه‌ در آنجا سخن‌ از جا دادن‌ یك‌ تا عدد هزار در الفبای‌ عبری‌ كه‌ 22 حرف‌ است‌ بمیان‌ آمد، و بعضی‌ از مطّلعین‌ و اهل‌ فنّ حضور داشتند. من‌ اعتراض‌ كردم‌ كه‌ زبان‌ عبری‌، حروفات‌ تهجّی‌ را فقط‌ تا قَرِشَتْ دارد و عدد تاء، چهار صد است‌، چگونه‌ می‌توانند آنها به‌ أبجد معترف‌ باشند؟

گفتند: به‌ طریق‌ خاصّی‌ آن‌ شش‌ عدد دیگر را برای‌ محاسبه‌ در الفبای‌ خود وارد می‌كنند، تا محاسبات‌ آنان‌ نیز از یك‌ شروع‌ و به‌ عدد هزار منتهی‌ شود.

و در آن‌ مجلس‌ یك‌ نفر از فلاسفۀ ژاپنی‌ بود. با آنكه‌ ریشۀ عقائد ژاپنی‌ها به‌ چینی‌ها بر می‌گردد و آنها وثنی‌ هستند، من‌ سؤال‌ كردم‌: آیا شما به‌ حروف‌ و تأثیرات‌ آن‌ معتقد هستید؟

صفجه 366
در پاسخ‌ گفت‌: آری‌، به‌ حروف‌ ابجد كبیر معتقدیم‌! و در این‌ باره‌ كتابهائی‌ از زمان‌ قدیم‌ داریم‌ كه‌ بسیار شایان‌ دقّت‌ و ملاحظه‌ است‌.
عجیب‌ است‌ كه‌ می‌گویند: ژاپنی‌ها و چینی‌ها حروف‌ الفبایشان‌ سیصد حرف‌ است‌، و بطریق‌ خاصّی‌ اعداد 1 تا 1000 را كه‌ 28 عدد است‌ بر تمام‌ الفبای‌ خود قسمت‌ می‌كنند.
لابدّ مانند زبان‌ فارسی‌ كه‌ حرف‌ چ‌ را ج‌، و حرف‌ ژ را ز، و حرف‌ گ‌ را ك‌، و حرف‌ پ‌ را ب‌ حساب‌ می‌كنند، آنها نیز بسیاری‌ از حروف‌ خود را كه‌ قریب‌ المخرج‌ می‌باشند حرف‌ واحد در موقع‌ محاسبه‌ به‌ شمار می‌آورند.
و علیهذا همانطور كه‌ نقل‌ هم‌ شده‌ است‌، حساب‌ أبجد در زبان‌ چینی‌ها بسیار مشكل‌ و برای‌ تشخیص‌ و تعیین‌ اعداد حروف‌، احتیاج‌ بتخصّص‌ و فنّ دارند كه‌ فقط‌ بعضی‌ از علماء متبحّر آنها از عهدۀ محاسبه‌ می‌توانند برآیند.
تقسیم‌ آیۀ مباركۀ بسْمِ اللَهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ در مربّع‌، به‌ حروف‌ أبجد برای‌ دفع‌ أجانین‌ و افراد مبتلای‌ به‌ جنّ و جن‌زدگی‌ مفید است‌.
ابجد كبیر آنست‌ كه‌ هر حرفی‌ از حروفات‌ بیست‌ و هشتگانۀ زبان‌ عرب‌، از یك‌ تا هزار دارای‌ عدد مخصوصی‌ است‌ بدین‌ ترتیب‌:
أَبْجَد، هَوَّز، حُطِّی‌، كَلِمَن‌، سَعْفَص‌، قَرِشَت‌، ثَخِّذ، ضَظِغ‌،

صفجه 367


البتّه‌ همیشه‌ همزه‌ (أ) و الف‌ (ا) هر یك‌ را به‌ عدد 1 حساب‌ می‌كنند و حروفاتی‌ كه‌ بواسطۀ تشدید مكرّر است‌ یكحرف‌ محاسبه‌ می‌نمایند، مثلاً لفظ‌ علیّ را 110 می‌گویند؛ چون‌ ع‌ 70 و ل‌ 30 و ی‌ 10 است‌ و مجموعاً می‌شود 110.

و كلمۀ قُدُّوس‌ را 170 می‌گیرند؛ چون‌ ق‌ 100 و د 4 و و 6 و س‌ 60 است‌، و دالِ مكرّر در تلفّظ‌ حساب‌ نمی‌شود.و كلمۀ فَعّال‌ را 181 میگیرند؛ چون‌ ف‌ 80، ع‌ 70، ا 1، و ل‌ 30 است‌.

ولیكن‌ استثناءً كلمۀ جلالة‌ الله‌ را با آنكه‌ لام‌ آن‌ تشدید دارد دو حرف‌ حساب‌ می‌كنند، و ألف‌ الله‌ را حساب‌ نمی‌كنند؛ و بنابراین‌ الله‌ 66 می‌شود؛ چون‌ ا 1 و ل‌ 30 و ل‌ 30 و ه 5 است‌. و بهمین‌ جهت‌ الله‌ را در كتابت‌ با تشدید نمی‌نویسند؛ چون‌ لام‌ را مكرّر می‌نویسند و بنابراین‌ تشدید ندارد. و ألف‌ را نیز نمی‌نویسند، بلكه‌ بصورت‌ دو لام‌ مكرّر و بدون‌ الف‌ می‌نویسند، اینطور: الله‌، در حالیكه‌ طبق‌ قواعد معمولی‌ رسم‌ الخطّ باید اینطور نوشته‌ شود: الاّه‌.

لیكن‌ چون‌ رسم‌ الخطّ عربی‌ طبق‌ حساب‌ أبجد است‌ لذا الاّه‌ را باید بصورت‌ الله‌ نوشت‌.و بر همین‌ اساس‌، چون‌ حروفات‌ مشدّد در كتابت‌ یكحرف‌ نوشته‌ می‌شود، یكحرف‌ محاسبه‌ می‌شود. و بر همین‌ قاعده‌ نیز چون‌ الف‌ إلاه‌ را حساب‌ نمی‌كنند در كتابت‌ إله‌ (بدون‌ الف‌) نوشته‌ می‌شود، و علیهذا 36 خواهد بود.و الف‌ رَحْمان‌ را نیز حساب‌ نمی‌كنند، چون‌ در كتابت‌ رَحْمَن‌ (بدون‌ الف‌) نوشته‌ می‌شود، و بنابراین‌ 298 خواهد بود. این‌ راجع‌ به‌ أبجد كبیر بود.

امّا أبجد صغیر را اطلاق‌ كنند بر عدد حروف‌ ابجدی‌ با طرح‌ 9، 9 از آنها. مثلاً حرف‌ ی‌ عددش‌ یك‌ است‌؛ چون‌ از عدد ی‌ در ابجد كبیر كه‌ ده‌ می‌باشد،

صفجه 368


نه‌ واحد كم‌ شود یك‌ می‌ماند. و حرف‌ ن‌ عددش‌ پنج‌ است‌؛ چون‌ پنج‌ نه‌ تا، از پنجاه‌ كم‌ شود پنج‌ می‌ماند. و بنابراین‌، حرف‌ ط‌ و حرف‌ ص‌ و حرف‌ ظ‌ أصلاً عدد ندارند.چون‌ از آنها اگر نُـه‌ نُـه‌ طرح‌ شود هیچ‌ نمی‌ماند.و امّا أبجد وَسیط‌ را اطلاق‌ كنند بر حروف‌ ابجدی‌ كبیر با طرح‌ دوازده‌، دوازده‌ از آن‌؛ بهمین‌ طریقی‌ كه‌ در ابجد صغیر ذكر شد.

و امّا أبجد أكبر را اطلاق‌ كنند بر حروف‌ ابجدی‌ با تضعیف‌ ده‌ برابر. مثلاً حرف‌ ی‌ بعدد ابجد اكبر عددش‌ صد خواهد بود، و حرف‌ غ‌ عددش‌ 10000 (ده‌ هزار) خواهد بود، و همچنین‌ در سائر حروف‌ بهمین‌ منوال‌.

پس‌ از بیان‌ این‌ مطالب‌، حال‌ باید دانست‌ كه‌ هر كلمه‌ را بحروف‌ ابجد، یا بحساب‌ مجمل‌ محاسبه‌ می‌كنند و یا بحساب‌ مفصّل‌.مجمل‌ آنستكه‌ تعداد حروفات‌ كلمه‌ را آنچنانكه‌ نوشته‌ می‌شود باید حساب‌ كرد. مثلاً كلمۀ قدّوس‌ چهار حرف‌ دارد:
100 4 6 60 80 70 1 30ق‌ د و س‌ و فعّال‌ چهار حرف‌ دارد: ف‌ ع‌ ا ل‌و یا أحَدُ یا صَمَدُ ده‌ حرف‌ دارد: 10 1 1 8 4 10 1 90 40 4ی‌ ا أ ح‌ د ی‌ ا ص‌ م‌ دبنابراین‌ قدّوس‌ 170، و فعّال‌ 181، و یا أحَدُ یا صَمَدُ 169 خواهد بود.و مفصَّل‌ آنستكه‌ تعداد حروفات‌ كلمه‌ را آنچنانكه‌ تلفّظ‌ می‌شود باید حساب‌ كرد.بنابراین‌ هر حرفی‌، چون‌ در تلفّظ‌ بچند حرف‌ تلفّظ‌ می‌شود، باید تمام‌ حروفات‌ در حساب‌ آورده‌ شود؛ مثلاً قدّوس‌ چهار حرف‌ دارد: ق‌ د و س‌.

صفجه 369


ق‌ اینطور تلفّظ‌ می‌شود: قاف‌، لذا باید آنرا سه‌ حرف‌ حساب‌ كرد: ق‌ (100) ا (1) ف‌ (80) و بنابراین‌، عدد قاف‌ 181 خواهد بود.

د اینطور تلفّظ‌ می‌شود: دال‌، لذا باید آنرا سه‌ حرف‌ حساب‌ كرد: د (4)ا (1)ل‌ (30) و بنابراین‌ عدد دال‌ 35 است‌.
و اینطور تلفّظ‌ می‌شود: واو، لذا باید آنرا نیز سه‌ حرف‌ محاسبه‌ كرد: و (6) ا (1) و (6).
س‌ اینطور تلفّظ‌ می‌شود: سین‌ و آنرا نیز باید سه‌ حرف‌ حساب‌ كرد: س‌ (60) ی‌ (10) ن‌ (50).

بنابراین‌، كلمۀ قدّوس‌ به‌ حساب‌ مفصّل‌ 349 خواهد بود؛ در حالیكه‌ به‌ حساب‌ مجمل‌ 170 محاسبه‌ شد.مثال‌ دیگر: یا أحَدُ یا صَمَدُ اینطور تلفّظ‌ می‌شود:

10 1 1 8 4 10 1 90 40 4ی‌ ا أ ح‌ د ی‌ ا ص‌ م‌ د
و چون‌ آنرا مبسوط‌ كنیم‌ اینطور تلفّظ‌ می‌شود: «یا، الف‌، الف‌، حا، دال‌، یا، الف‌، صاد، میم‌، دال‌».بنابراین‌، باید هر یك‌ از این‌ حروف‌ را مفصّلاً بحساب‌ آورد؛ اینطور:

10 1 1 30 80 1 30 80 8 1 4 1 30 10ی‌ ا أ ل‌ ف‌ أ ل‌ ف‌ ح‌ ا د ا ل‌ ی‌1 1 30 80 90 1 4 40 10 40 4 1 30ا أ ل‌ ف‌ ص‌ ا د م‌ ی‌ م‌ د ا ل‌

و بنابراین‌، مجموعاً 619 خواهد بود؛ در حالیكه‌ همین‌ كلمۀ مباركه‌ بحساب‌ مجمل‌ 169 می‌باشد.
نوع مطلب : علم حروف و اعداد، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ

حدیث از امام رضا (ع) :"همانا از كسانی كه مدعی مودت ما اهل بیت (ع) هستند، كسی هست كه در فتنه‌گری، برای شیعیان ما از دجال شدیدتر است. (راوی) گفتم: برای چه؟ (امام) فرمودند: به خاطر دوستی با دشمنان ما و دشمنی با دوستانمان. چون چنین شد، حق با باطل آمیخته می‌شود و مؤمن از منافق بازشناخته نمی‌شود."
---------
امام خامنه ای(حفظه الله) : بصیرت یعنی اینکه بدانیم شمری که سر امام حسین (ع) را برید همان جانباز جنگ صفین بود که تا مرز شهادت پیش رفت.
-------
امام صادق(ع) فرموده‌اند "ایمان خود را قبل از ظهور تكمیل كنید چون در لحظات ظهور ایمانها به سختی مورد امتحان و ابتلاء قرار می‌گیرند. "(كافی/1/370/6 ؛ كمال‌الدین/1/18)
-------
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی :
در پاسخ به سؤالی مبنی چگونگی مقابله جوانان با مفاسد اخلاقی، گفت: بهترین و آسان‌ترین راهی که جوانان می‌توانند برای مقابله با مفاسد اتخاذ کنند، توسل به حضرت بقیة‌الله‌الاعظم(عج) است.
-------
عبدالله بن سنان می‌گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: به زودی شبهه‌‌ای عارض شما می‌گردد؛ پس (در ایام) بدون نشانه‌ای که دیده شود و بدون امامی که شما را هدایت کند باقی خواهید ماند. در آن روز کسی نجات نمی‌یابد مگر آن کسی که به دعای غریق، دعا کند.
عرض کردم: «دعای غریق چیست؟» فرمود: می‌گویی:
یا اللهُ یا رَحْمنُ یا رَحِیمُ یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَی دِینِکَ
من گفتم: یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الاَبْصارِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَی دِینِکَ. (راوی کلمه و الابصار را به دعا اضافه نمود) حضرت صادق علیه السلام فرمودند: «به راستی که خدای عزّوجل مقلب القلوب و الابصار است، اما آن‌چنان که من گفتم بگو: یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَی دِینِکَ.»
----------
اگر این ولایت فقیه جهانگیر شود، امام زمان ما خواهد آمد، و این مقدمه سازی برای ظهور حضرت است. ما در دوران نائب امام زمان امتحان می‌شویم برای خود حضرت؛ اگر در امتحانات پای رکاب ولی فقیه ـ نائب امام زمان(ع) ـ پیروز شدیم، به امام زمان(ع) خواهیم رسید.
--------
امام صادق(ع):«امام خودت را بشناس، زیرا، هرگاه، امام خود را شناختی، تقدم یا تاخر این «امر ظهور»، زیانی به تو نرساند.»
---------
راز امنیت ایران از نگاه آیت الله جوادی آملی : ما (ایرانیان) به برکت اهل بیت علیهم‌السلام در میدان مین از مصونیت برخورداریم.
---------
«ان یَشَأ یُذهِبكُم ایُّهَا النّاسُ و یأتِ بِآخَرینَ وَ كانَ اللّهُ على ذلكَ قدیر» (نساء: 5.)133 اى مردم، اگر او بخواهد شما را از بین مى‌برد و افراد دیگرى به جاى شما مى‌آورد و خدا بر این كار تواناست.

آیه در سیاق برخى آیات در بى‌نیازى خدا از طاعت مردم و عدم زیان از مخالفت مردم است؛ زیرا آنچه در آسمان و زمین است مِلك اوست. سپس مى‌فرماید: براى خدا هیچ مانعى ندارد كه شما را از بین ببرد و جمعیتى آماده‌تر و مصمّم‌تر جانشین شما كند و خداوند بر این كار توانایى دارد.

شیخ طوسى، طبرسى، میبدى، زمخشرى، قرطبى، آلوسى، فیض كاشانى، طبرى و دیگر مفسّران از رسول خدا نقل كرده‌اند: «وقتى این آیه نازل شد، رسول خدا دست خود را به پشت سلمان زد و فرمود، آن جمعیت قوم این مرد، یعنى مردم عجم و فارس هستند.»

در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم ... سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور
مدیر وبلاگ : مسعود موسوی
مطالب اخیر
موضوعات
پیوندها
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic