نبرد نهایی
امام على علیه‏السلام : هر كس چشم خود را [از نامحرم] فرو بندد، قلبش راحت می‏شود.
پناهیان:گفتمان «امام هادی(ع)» ، قلب گفتمان غرب را هدف گرفته است

برهان؛ ترویج فرهنگ عمیق و پربار شیعی همواره از بهترین گزینه‌ها برای مقابله با هجمه علیه مقدسات بوده است . اهمیت این نکته ،موضوعی است که «برهان» در گفت‌و گویی با حجت‌الاسلام و المسلمین«علیرضا پناهیان» مدرس حوزه و دانشگاه به شرح آن پرداخته است.

 
به نظر شما چرا از میان ائمهی بزرگوار ما و در واقع معصومین ما هجمههای این دو سه ماه روی امام هادی(علیهالسلام) متمرکز شده است؟
 
در ابتدا اجازه دهید یک پاسخ کلی خدمت شما عرض کنم و آن این که اساساً وقتی دشمنان با توجه به برخی جزییات به مقدسات ما حمله میکنند و تکتک امامان ما را مورد هجمهی خاص قرار میدهند، این نشان دهندهی این است که دین اسلام و به تعبیر دقیقتر اسلام ناب جایگاه بسیار خوبی در میان مردم جهان پیدا کرده و طبیعتاً هر قدر بر عزت اسلام افزوده بشود، به مقدسات دینی ما با توجه به برخی از جزییات خاص بیشتر هجمه خواهد شد.
 
نکتهی دوم این که این نشان دهندهی زبونی آنها است که در مقام هجمه از روشهای توهین و تمسخر استفاده میکنند واین که برای مقابله کردن راه چارهی دیگری برای خودشان پیدا نمیکنند.
 
شاید یک دلیل دیگر هم این باشد که در حقیقت تشیع از زمان امام هادی(علیهالسلام) به بعد رونق ویژهای پیدا کرد و سختترین امتحانهای خود را پشت سر گذاشت. شیعیان به جایی رسیده بودند که امامت امام جواد(علیهالسلام) را در 9 سالگی پذیرفتند و توانستند از امتحان ولایت‌عهدی امام رضا(علیهالسلام) عبور کنند. چون میدانید بعضیها در همان مقطع 7 امامی شدند. حصرها و محدودیتهای امام هادی(علیهالسلام) را توانستند بپذیرند و از این مرحله عبور کنند.
 
در این زمان میتوان گفت شیعه به بلوغ خاصی رسیده که چند سالی،‌ یعنی بسیار کمتر از نیم قرن بعد از زمان امام هادی(علیهالسلام) دوران غیبت آغاز میشود. سند بسیار با عظمت زیارت جامعه مربوط به امام هادی(علیهالسلام) است کهمیتوان آن را مانیفست شیعه نامگذاری کرد و برای شیعیان چیزی بیشتر از مانیفست و مرامنامه است و در واقع جمعبندی کنندهی تمام آموزههای ولایی است که در زمان ائمهی هدی و قبل از آن و قبل از امام هادی(علیهالسلام) بیان شده بود. نقش ویژهی امام هادی(علیهالسلام) در نهایی کردن جامعهی شیعی اعم از فکر و فرهنگ تا احکام و آداب و رسوم نقش ویژهای است. چه بسا دشمنان با توجه به این نقش ویژه هدفشان را مورد هجمه قرار دادند.
 
حضرت‌عالی می‌فرمایید که گفتمان امام هادی(علیهالسلام) در واقع قلب گفتمان غرب را هدف گرفته وبه همین دلیل هجمه‌ها به سوی این بزرگوار است؟
 
عرض بنده این است که در حال حاضر مهمترین تهدید برای تمدن غرب، قرائت شیعی از اسلام است و امام هادی(علیهالسلام) در نهایی کردن این قرائت که قرائت اصیل اسلامی است و مبین اسلام ناب، نقش ویژهای داشتند، از این رو آنها با اسلام آمریکایی و اسلام غیر ولایی کاری ندارند، مشکل آنها با اسلام ولایی است، این اسلام ولایی را در مقام جمعبندی عرض میکنم. باز هم نمیخواهم تمامیزحمات امامان معصوم(علیهمالسلام) قبل از امام هادی(علیهالسلام) رانادیده بگیرم، بلکه در مقام جمعبندی و یکپارچهسازی و عبور شیعه از آخرین امتحانهای الهی باید برای امام هادی(علیهالسلام) نقش ویژهای قائل شد. شاید دشمنان ما هم به دلیل نقشهای کلیدی است که به ایشان هجمهی خاصی داشتند.
 
مردم و علمای ما در قبال این هجمهها و هم بزرگداشت ائمه و میراث بر جا مانده از آنان مانند جامعه‌ی کبیره چه وظیفهای دارند؟
 
میراث گرانبهای امام هادی(علیهالسلام) یعنی زیارت جامعهی کبیره باید بیش از پیش مورد توجه ما قرار گیرد. ائمهی هدی(علیهمالسلام) همیشه با مظلومیت خود توجه انسانهای عاقل و عاشق را به معارف دینی جلب کردند. این بار هم باید بر اساس «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد»، ما به بهانهی این هجمهها که بر امام هادی(علیهالسلام) رفته به قدردانیبیشتر از میراث گرانبهای ایشان، یعنی زیارت جامعه بپردازیم. زیارت جامعه زیارتی است که امام (ره)هر روز آن را قرائت میکردند و این مداومت و مراقبت  ایشان به عنوان بنیانگذار انقلاب و بزرگمقدمهساز ظهور حضرت و کسی که بعد از 1400 سال اسلام را از غربت نجات داد،باید برای ما معنادار باشد. فرهنگ ولایی که امروزه پشتیبانی کننده از ولایت فقیه که رکن اساسی نظام است به حساب میآید، باید در جامعهی‌ ما مطرح شود و هیچ چیز مانند جامعهیکبیره نمیتواند این فرهنگ ولایی را تقویت و تعمیق ببخشد. جدا از این که طبیعتاً روشنگری در مقابل هجمهیدشمنان در عرصهیبینالمللی وظیفهی تمام کسانی است که توانایی در این زمینه دارند و توانایی چندان بالایی هم نمیخواهد.
 
بفرمایید برخورد سریع و قاطع علمای ما چه قدر میتواند در تکرار نشدن چنین وقایعی مؤثر باشد و یا به نظر شما اصلاً برخورد سریع و قاطع لازم است؟
 
البته اگر علما صلاح بدانند، در هر سطحی برخورد خواهند کرد؛ حالا چه علنی، چه با فعالیتهای سازماندهی شده، ولی به هر حال اقدامها در مقابل دشمنان گاهی از اوقات باید بسیار با شور و هیجان همراه باشد و توأم با یک عملیات گستردهبرضد یک رفتار غلط دشمن صورت بگیرد. گاهی از اوقات هم باید با بیاعتنایی از کنار برخی رفتارهای غلط آنها گذشت تا از بزرگنمایی عمل زشت دشمن جلوگیری کرد. نه این که اهانتها و هجمهها نادیده گرفته شود، اما بالاخره در هر موقعیتی و در برخورد با هر رفتار غلطی باید سیاست خاصی در نظر گرفته شود. بهترین برخورد، برخوردی است که از میان بدنهی جامعه، بدنهی روشنفکر جامعه، طلاب و دانشجویان صورت بگیرد، طبیعتاً هر موقع علما هم احساس نیاز بکنند به میدان خواهند آمد.
نوع مطلب : فرهنگی، حجت الاسلام علیرضا پناهیان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
ویژگیهای یاران خاص امام زمان (ع )
پدید آورنده : نعمت اللّه یوسفیان/عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات اسلامی ، صفحه 145

چکیده

ریـشـه کـنـی ستم و درهم کوبیده شدن پایه های کفر و استکبار و شرک و نفاق در صحنه عـالم و تـحـقـّق آرمان حاکمیت توحید و عدالت در جهان ، افزون بر وجود رهبری شایسته و مـعـصـوم ، قـانـونـی جـامـع و جهان شمول و فراهم آمدن زمینه ها و شرایط لازم ، به وجود یارانی زبده ، کاردان و لایق و پا به رکاب وابسته است ؛ یارانی که قابلیتهایی در حد مـطـلوب و ایـده آل داشـته باشند تا بتوانند منویّات رهبر و مقتدایشان را در گستره گیتی جامه عمل بپوشند.

مـقـاله حـاضـر بـا عـنـوان ((ویژگیهای یاران خاص امام زمان (ع ))) نوشتاری است درباره یـاران حـضـرت مـهـدی (ع )، مـاهـیت یاران خاص و خصوصیات آنان . از این رو، پس از ذکر مـقـدمـه ای کـوتـاه ، یاران حضرت ، ستاد فرماندهی حکومت جهانی و ماهیت یاران خاص مورد بحث قرار گرفته است . پس از آن ویژگیهای آنان بررسی شده و در پایان نکاتی به صورت نتیجه ارائه گردیده است .

واژه هـای کـلیدی : حضرت مهدی (ع )، یاران حضرت مهدی (ع )، یاران خاص امام زمان (ع )، ویژگیهای یاران خاص حضرت مهدی (ع ).
مقدمه

بـشـر هـنـوز تـابـش خـورشید فروزانش را به انتظار نشسته است و دیری نمی پاید که لحـظـه انـتـظـار بـه سـر آیـد و عـطـر دل انگیز ظهورش ، زندگی بشر را بهاری کند و سرسبزی و خرّمی و طراوت و نشاط را به انسانها هدیه دهد.

وقـتـی حضرت مهدی (ع ) بیاید حاکمیت و نظام سیاسی جهان را دگرگون می سازد. ظلم و اسـتـکـبـار، کفر و شرک و نفاق را ریشه کن می کند. آیین محمدی (ص ) را در جهان مستقر می نـمـایـد و هـمه عالم را زیر پرچم توحید، به سعادت می رساند. امنیت جهانی برقرار می سـازد، اقتصاد جهانی را متحول می کند. زمینی در جهان نمی ماند مگر اینکه سرسبز و خرم می شود و خیر و برکت از همه جا می بارد.

عـلم و فـرهـنـگ مردم جهان را دگرگون می سازد. فنّاوریِ ارتباطات به درجه ای می رسد که زمین زیر پای مردم طی می شود و دربهای جهان به رویشان باز می گردد... .

بدیهی است که پیروزی حق بر باطل و ایجاد این همه تحولات بنیادین همه اش با کرامت و معجزه صورت نمی گیرد، بلکه علاوه بر رهبری و مدیریتی معصوم و برنامه ای جامع و جـهـان شـمـول ، کـادر اجـرایـی بـسـیار کاردان و لایق و توانمندی لازم است تا بتوان چنین تـحـولی در سـطـح جـهـان ایـجـاد کـرد و بـه تـعـبـیـر امـام عـلی (ع ) ((اَفـْلَحَ مـَنْ نـَهـَضَ بـِجـَنـاجٍ)) پیروزمند کسی است که یار و یاور داشته باشد.

در این مقاله ، به اجمال خصال یاوران حضرت مهدی (عج ) توصیف می گردد.
یاران حضرت مهدی (ع )

یـاران امـام زمـان (ع ) چـنـد دسـته اند. دسته ای از آنان ، یاران خاص و ستاد فرماندهی آن حـضـرت هستند که تعدادشان 313 نفر است و همانها هستند که قرآن کریم در آیه 8 سوره هود از آنان به عنوان ((امت معدوده )) یاد می کند.

هـرگاه زمان ظهور برسد، خداوند این افراد را در اندک زمانی در مکّه ظاهر می کند و بدون حضور اینان قیام مهدی (ع ) شروع نمی شود.

دسـتـه دوم از یـاران حـضرت که پس از جمع آمدن پرچمداران و ستاد فرماندهی به یاری ایـشـان مـی آیـنـد طـبـق روایـات 10 یـا 12 هـزار نـفـرنـد. وقـتـی ایـن حـلقـه کامل شد، حرکت و قیام ، آغاز می شود.

حلقه سوم از یاران ، مؤ منانی هستند که پس از شروع قیام به آنان می پیوندند و لحظه به لحظه بر تعداد آنان افزوده می شود.
1. ماهیت یاران خاص

یاران خاص حضرت مهدی (ع ) چه ماهیتی دارند؟ چه کسانی اند؟ مشخصات آنان چیست ؟ و... .

طـبـق روایـات ، مـشـخـصـات ظـاهـری یـاران خـاص امـام زمـان (ع ) ؛ اسـم ، نـسـب ، شـغـل ، زبـان و القـاب آنـان در صـحـیـفـه ای ثـبـت شـده و نـزد حـضـرت موجود است :

امام جواد(ع ) به نقل از پدران بزرگوارش می فرماید:

همراه قائم (ع ) صحیفه مهر شده ای هست که اسامی یارانش همراه با ویژگیها، شهر، زینت و کـنیه هایشان در آن نوشته شده است .

تـعـداد یاران خاص 313 نفر به تعداد اصحاب بدر و اصحاب حضرت طالوت ذکر شده انـد، هـنـگـامـی کـه حـضـرت قـیـام مـی کند به دور او گرد می آیند. ((اِذا قامَ تَجْتَمِعُ اِلَیْهِ اَصـْحـابـُهُ عـَلی عـِدَّةِ اَهـْلِ بـَدْرٍ وَ اَصـْحـابِ طـالُوتَ، وَ هـُمْ ثـَلا ثـَمـِاءَةٍ وَ ثـَلا ثـَةَ عـَشـَرَ رَجُلاً...))

خداوند این افراد را از دورترین شهرهای دنیا برای یاری حضرت گرد می آورد.

در برخی روایات اسامی شهرهایشان نیز ذکر شده است . امام باقر(ع ) می فرماید:

سیصد و اندی نفر، به تعداد اهل بدر (313 نفر) در میان رکن و مقام با قائم (ع ) بیعت می کـنـنـد که نجبای مصر، ابدال شام و اخیار از اهل عراق در میان آنهاست .

در روایـتـی دیـگر آمده که : پنجاه نفرشان اهل کوفه اند و بقیه از اطراف و اکناف جهان ، که همدیگر را نمی شناسند و بدون وعده قبلی گرد آمده اند.

در روایـات از یـاران خـاص حـضـرت بـا عـنـاویـن زیـر یـاد شـده اسـت : ((رجـال الهیون ))، ((رجال مسوّمه ))، ((اصحاب الالویه ))، ((امراء))، ((وزراء))، ((خیر الامّه ))، ((ذخر اللّه ))، ((نقباء))، ((خواص ))، ((اولی قوّة ))، ((حکّام اللّه فی ارضه علی خلقه ))، ((الحکّام علی الناس )) و...

رسول خدا (ص ) می فرماید:

او را در طالقان گنجهایی است که از طلا و نقره نیست ، بلکه اسبهایی است بسیار زیبا و مردانی کاردان و کارساز ((وَلَهُ بِالطّالِقانِ کُنُوزٌ لا ذَهَبَ وَ لا فِضََّةِ، اِلاّ خُیُولٌ مُطَهَّمَةٌ، وَ رِج الٌ مُسَوَّمَةٌ...))

امام علی (ع ) می فرماید:

گـروهـی از مردان الهی دور او گرد می آیند، دعوتش را بر پای می دارند و یاری اش می کـنـنـد. آنـهـا وزیـران او هستند که سنگینی مسائل کشوری را بر عهده می گیرند و او را در مـسـئولیت بزرگی که خداوند به عهده اش گذاشته ، یاری می کنند ((وَ لَهُ رَجالٌ اِلهُیّون یـُقـیـمـُونَ دَعْوَتَهُ وَ یَنْصُرُونَهُ، هُمْ الوُزَراءٌ لَهُ، یَتَحَمَّلُونَ اَثْقُالَ المَمْلَکَةِ عَنْهُ، وَ یُعینُونَهُ عـَلی مـا قـَلَّدَه اللّهُ)).

امام صادق (ع ) می فرماید:

آنـهـا فـرمـاندهان ، قاضیان ، حاکمان شرع و فقیهان دین اند ((وَ هُمُ النُّجَباءُ وَ الْقُضاةُ وَ الْحـُکـّامُ وَ الفُقَهاءُ فِی الدّیِن ...+.)) نتخب الاثر، لطف اللّه صافی ، ص 485، چاپ تهران ، 1373 ه‍ .

آنـان پـرچـمـدارانـی انـد کـه از جـانب خدا در روی زمین بر بندگان او حکومت می کنند؛ ((هُمْ اَصـْحـابُ الاَْلْوِیـَةِ، وَ هـُمْ حـُکـّامُ اللّهِ فـی اَرْضِهِ عَلی خَلْقِهِ))

بر اساس روایتی دیگر:

آنـان بـهـتـریـن امـت انـد کـه بـا نـیـکان اهل بیت همراه هستند ((اُولئِکَ هُمْ خِیارُ اَلاُمَّةِ مَعَ اَبْرارِ اِلعِترَةِ...))

بـر اسـاس بـعـضـی روایـات پـنـجـاه نـفـر از ایـن افـراد را زنـان تشکیل می دهند.

خـلاصـه کـلام ایـنـکـه تـدبـّر در روایـات یاد شده معلوم می کند که آنان افرادی معمولی نیستند. بلکه مردانی الهی و نیروهایی زبده ، لایق و کاردان ، بطانه و اصحاب سرّ امام زمان (ع ) هستند.
2. ماءموریت یاران خاص

از جمله اموری که در شناسایی هر چه بیشتر ماهیت یاران خاص امام زمان (ع ) به ما کمک می کند، بررسی روایاتی است که به تبیین ماءموریت آنان در حکومت جهانی حضرت مهدی (ع ) پرداخته اند. برخی از این ماءموریتها به قرار زیر هستند:
1 ـ 2. جنگ با ستمگران

اولیـن مـاءموریت یاران حضرت ، جنگی تمام عیار با مستکبران عالم است که در آغاز انقلاب بـزرگ حـضـرت ، در راءس هـمه کارهای قرار دارد. یاران خاص مهدی (ع ) در این جنگ ، در بـعـد انـدیشه تئوریسینهای انقلاب و در بُعد عمل ، سربازانی شجاع و فداکار در رکاب امـام زمـان (ع ) و گـوش بـه فـرمان آن حضرت هستند. وقتی حلقه یاران پس از 313 نفر کـامـل شـد قـیـام شـروع می شود و با ستمگران جهان در می افتند و آنان را قلع و قمع می کنند؛ به گونه ای که خدا خشنود شود.

امام باقر(ع ) می فرماید:

قائم آل محمد(ع ) شباهتهایی با پنج تن از پیامبران دارد... اما شباهت او به جدّ خود (پیامبر اکـرم (ص ) ) قـیام با شمشیر است و کشتنِ دشمنان خدا و پیامبر، و نیز جباران و سرکشان . او بـا (نـیـروی ) شـمـشـیـر و (نـیـروی ) تـرس ، (کـه در دل جـبـاران افـکـنـده مـی شـود) مـدد مـی گـردد.

امام جواد(ع ) می فرماید:

آنـگـاه کـه عـدد (مـورد نـظـر یـاران حـضـرت ) یـعـنـی ده هـزار نـفـر کـامـل شد، به اذن خدای بزرگ قیام می کند و بی درنگ به کشتار دشمنان خدا (و دین خدا) دست می یازد، تا خدای بزرگ خشنود گردد.

خـداونـد بـه دسـت ایـنـان طاغوتها و جبّاران را نابود می سازد و آنان را بر شرق و غرب عالم مسلّط می کند. امام باقر(ع ) می فرماید:

گـویـی که یاران قائم (ع ) را می بینم که بر خاور و باختر گیتی مسلط شده اند و هیچ چیز نیست مگر آنکه از آنان فرمان می برد.
2 ـ 2. مبارزه با انحرافها، تحریفها و برداشتهای نادرست از دین

دومـیـن مـاءمـوریـت یـاران خـاص امـام زمـان (ع ) در آغـاز انقلاب ، مبارزه کردن با انحرافها، تـحـریـفـهـا و بـرداشـتـهـای نـادرسـت از دیـن و مـذهـب اسـت . عـوامـل اصـلی ایـن انـحـرافات سه دسته صاحبان زر (سرمایه داران و اشراف )، صاحبان زور (حـکـومتهای غیر اسلامی و به ظاهر اسلامی ) و صاحبان تزویر (روحانیون وابسته و دنـیـاپـرسـت و جـیـره خـوار حـکـومـتـها و طبقات اشراف ) هستند؛ در واقع صاحبان زر و زور تـحریفها، برداشتها و تفسیرهای غلط را سفارش می دهند و صاحبان تزویر آن را اجرایی و عملیاتی می کنند.

امام صادق (ع ) می فرماید:

آزاری کـه قـائم (ع ) به هنگام قیام خویش ، از جاهلان آخرالزمان می بیند، به مراتب سخت تر است از آن همه آزار که پیامبر(ص ) از مردم جاهلیت دید. راوی می گوید:

این چگونه می شود؟ امام فرمود: پیامبر به میان مردم آمد در حالی که آنها سنگ و صخره و چـوب و تـخـته های تراشیده (بتهای چوبی ) را می پرستیدند، ولی قائم ما که قیام کند مـردمـان هـمـه از کـتـاب خـدا بـرای او دلیـل مـی آورنـد و آیـه هـای قـرآن را تاءویل و توجیه می کنند!

همچنین می فرماید:

امام قائم در جنگ خویش (با مخالفان ) به دشواریهایی بر می خورد که پیامبر برخورد نـکـرد؛ زیرا پیامبر آمد و مردم بتهای سنگی و چوبهای تراشیده شده را می پرستیدند (و گـرفـتـار تعالیم انحرافی نبودند)، لیکن قائم (در هنگام قیام خویش ) با مردمی روبه رو مـی شـود کـه رویاروی او می ایستند و آیه های کتاب خدا را در برابر او به نظر خود تاءویل می کنند و در همین راستا با او به نبرد بر می خیزند!

مـاءمـوریت یاران خاص حضرت در اینجا عبارت است از افشای خطوط انحرافی و جریانات فـکـری مـنـحـرف ، پاسخگویی منطقی و مستدل ، روشنگری و تبیین درست آموزهای دینی و نیز جنگیدن با کسانی که دست از افکار و اندیشه های نادرست خویش بر نمی دارند و حق خالص و اسلام ناب را نمی پذیرند.

یـاران خـاص مهدی (ع ) در پرتو تعالیم امام خویش ، به شناختی دست می یابند که هیچ اشـتباه و انحرافی در آن وجود ندارد. آنان راه و روش دین خدا و امام عظیم الشاءن خویش را بـه طـور یکدست ، یکسان و منسجم برای توده های ناآگاه تبیین می کنند و به طور هماهنگ بـه نـشـر تـعـالیـم نـاب اسـلامـی مـی پردازند. اینان علاوه بر توانمندیهای مدیریتی قـابـل تـوجـه ، در دیـن شـنـاسـی و مسائل مربوط به اسلام تخصص دارند و از فقیهان و اسلام شناسان راستین هستند.

امام صادق (ع ) می فرماید:

آن گروه که قائم هنگام قیام خویش با او کار می کنند، نجیبان ، قاضیان ، حاکمان شرع ، فقیهان و دین شناسانی هستند که (برکت و) مسحه الهی یافته اند؛ به گونه ای که هیچ حکمی بر آنان اشتباه نمی شود.
3 ـ 3. عمران و آبادی کشورها و برقراری عدالت

مـاءمـوریـت دیگر یاران خاص این است که پس از اقتدار یافتن حضرت مهدی (ع )، مسئولیت اداره کـشـورهـا را از جـانـب ایـشان بر عهده می گیرند و هر کدام عازم منطقه ای می شوند و پـایـه هـای مـسـتحکم بنای رفیع حکومت جهانی مهدوی را بنا می نهند و به عمران و آبادی کشورها می پردازند و عدالت اسلامی را برقرار می سازند.

هـنـگـامـی که قائم (ع ) قیام کند برای هر کشوری از کشورهای جهان فرمانروایی بر می گـزیـنـد و به او می فرماید: دستورالعمل تو در کف دست تو است ، هرگاه حادثه ای بر تـو روی دهـد کـه حـکـم آن را نـمـی فـهمی و طرز داوری در آن را نمی دانی ، به کف دستت بـنـگـر، هـر چـه در آن مـنـعـکـس بـاشـد بـر اسـاس آن عـمـل کـن ؛ ((اِذا قـامَ القـائِمُ بـَعـَثَ فی اَقالیمِ الاَْرْضِ، فی کُلِّ اِقلیمٍ رَجُلاً ثُمَّ یَقُولُ لَهُ: عـَهـْدُکَ فـی کـَفِّکَ، فـَاِذا وَرَدَ عـَلَیـْکَ مالا تَفْهَمُهُ وَ لا تَعْرِفُ القَض اءَ فیهِ، فَانظُرْ اِلی کَفِّکَ وَ اعْمَل بِم ا فیه ا)).

امام صادق (ع ) می فرماید:

حـضـرت مـهـدی (ع ) یـارانـش را در هـمـه شـهـرهـا می پراکند و به آنها دستور می دهد که عـدل و احـسـان را شـیـوه خـود سـازنـد. حـضـرت ، آنان را فرمانروایان کشورهای جهان می گـردانـد و بـه آنـهـا فـرمان می دهد که شهرها را آباد سازند؛ ((یُفَرِّقُ الْمَهْدِیُّ اَصْحابَهُ فـی جـَمـیـعِ الْبـُلْدانِ، وَ یـَاءْمـُرُهـُمْ بـِالْعَدْلِ وَ الاِحْسانِ، وَ یَجْعَلُهُمْ حُکّاما فِی الاَقالیمِ، وَ یـَاءْمـُرُهـُمْ بـِعـُمـْرانِ الْمـُدُنِ)).

همان حضرت می فرماید:

حضرت ، والیان خود را به شهرها می فرستد و دستور می دهد که عدالت را در میان مردم پـیـاده کـنـنـد ((یـبـعـث الی امـرائه بـسـائر الامـصـار بالعدل بین الناس )).

بـدون تـردید تدبّر در این ماءموریت ها که در روایات تبیین شده اند، ماهیت یاران خاص و کـابـیـنـه دولت حـضـرت مـهـدی (ع ) را روشن تر می سازد. معلوم می شود که آن حضرت بهترینها را برای اداره جهان بر می گزیند و ستونهای مستحکم بنای رفیع حکومت جهانی را بـر آن اسـتـوار مـی سـازد و ایـن تـعـداد بـه تـعـبـیـر رسـول اکـرم (ص ) خـالص تـریـن و بـرتـرین وزیران حضرت مهدی (ع ) هستند؛ ((وُزَراءُ الْمـَهـْدِیِّ... وَ هـُمْ اَخـْلَصُ الوُزَراءِ وَ اَفـْضَلَ الوُزَراءِ)) و کـسـانـی انـد کـه قـدرت اجـرایی فوق العاده ای دارند و می توانند مملکتی را اداره کنند.
3. ویژگیهای یاران خاص امام زمان (ع )

ایـنـک بـا تـوجـه بـه روایـاتـی کـه دربـاره یـاران خاص حضرت ، ماهیت و ماءموریت آنان گـذشـت ، مـی تـوان گـمـانـه زنی زد که هسته مرکزی و ستاد فرماندهی تشکیلات حکومت جـهـانـی مـهـدی (ع ) بـایـد چـگـونـه و دارای چـه خـصـوصـیـاتـی بـاشـنـد. ولی در عـیـن حـال بـرای بـهـره گـیـری بیشتر از روایات معصومین (ع )، روایاتی را که درباره تبیین ویژگیهای یاران خاص امام زمان (ع ) وارد شده ، دست مایه خود قرار می دهیم .

این ویژگیها را بر اساس روایات در سه محور کلی می توان مورد بررسی قرار داد.
1 ـ 3. ویژگیهای ظاهری

در پاره ای از روایات ، ویژگیهای ظاهری یاران خاص حضرت مهدی (ع ) بیان شده است . مـانـنـد روایـاتـی کـه دربـاره مـشـخـصـات ظـاهـری آنـان از قبیل اسامی آنان و شهرهای آنان و غیر آن وارد شده که برخی از آنان پیش از این ذکر شد.

بـعـضـی روایات درباره خصوصیات ظاهری آنان ، روایاتی است که محدوده سنّی آنها را بـیـان کـرده و بـیـشـتر آنها را جوان معرفی می کنند. به عنوان نمونه ، امام باقر(ع ) می فرماید:

یـاران قـائم هـمـه جـوان انـد و پیرمرد در میان آنان نیست مگر مانند سرمه در چشم و نمک در غـذا، و کـم تـریـن چـیـز در غـذا نـان است ((اَصْحابُ القائِمِ شَبابُ لا کَهُوُلَ فیهِمْ، اِلاّ مِثْلَ الْکـُحْلِ فِی الْعَیْنِ وَ المِلْحِ فِی الزّادِ، وَ اَقَلُّ الزّادِ المِلْحُ))

بعضی دیگر از روایات به رنگ ، قد و اندازه ، زیبایی و لباس پرداخته می فرماید:

هـمـه آنـهـا یـک رنـگ و هـم اندازه اند، جمال و لباسهایشان یکسان است ((... وَ الزِّیُّ واحِدٌ، وَ القـَدُّ واحـِدٌ، وَالجـَمـالُ واحـِدٌ، وَ اللِّبـاسُ واحـِدٌ...))

بـرخی دیگر از روایات نیز چنان که گذشت به جنسیت تعدادی از یاران خاص پرداخته و ذکر می کند پنجاه نفر زن همراه آنان است .

پاره ای دیگر از روایات به قدرت بدنی آنان پرداخته ، می فرماید:

چـون امـر ظـهـور حـضـرت واقـع شـد، بـه هـر انـسـان [از یـاوران ایـشـان ] نـیـروی چـهـل مـرد داده مـی شـود ((اَنَّه لَوْ قَدْ کانَ ذلِکَ، اُعْطِیَ الرَّجُلُ قُوَّةَ اَرْبعینَ رَجُلاً...))

یا می فرماید:

هـمـانـا بـه یـک نـفـر از آنـان نـیـروی چـهـل مـرد داده مـی شـود و دل او از قطعه فولاد سخت تر می شود، اگر به کوههای آهن روی آورد آنها را قطعه قطعه می کند!
2 ـ 3. ویژگیهای نفسانی

روایـات مـتعددی به تبیین ویژگیهای معنوی و نفسانی یاران خاص امام زمان (ع ) پرداخته انـد. خـصـوصـیـاتی مانند علم و معرفت ، ایمان ، خشیت الهی ، طهارت و تقوا، زهد، بینش و بصیرت ، عبادت و بندگی ، توجه به خدا، دعا و ذکر و نیایش و استغفار، شب زنده داری ، شرح صدر، صبر و شکیب و غیر اینها برخی از خصلتهای معنوی و نفسانی یاران خاص حـضـرت مهدی هستند که در روایات به آنان اشاره شده است و ما در اینجا به ذکر بعضی از آنها بسنده می کنیم .

یـک . ایـمـان : در نـظـام حـکومت جهانی حضرت مهدی (ع ) عنصری که بیش از دیگر عناصر اهـمـیـت دارد و مـی تـوانـد مـثـل کـلیـدی قـفـلهـای بـسـتـه را در هـمـه مـوارد و مـسـایـل بـاز کـنـد، عـبـارت اسـت از ایـمـانی عمیق و استوار که هم همت را بر می انگیزد، هم بـازوان و گامها را محکم می کند و هم دلها را استحکام می بخشد؛ به گونه ای که حوادث دنـیـا نمی تواند هیچ تزلزلی در آنها ایجاد کند. دلهای کارگزاران حکومت مهدوی (ع ) با چنین ایمانی استوار مستحکم است . آن حضرت ، مؤ من ترین افراد را برای حکومت جهانی اش برگزیده است .

گـاهـی از ایـن ویـژگـی در روایـات بـه صراحت یاد شده و به عنوان مؤ منان حقیقی مورد ستایش ‍ قرار گرفته است . چنان که امام باقر(ع ) می فرماید:

بدانید که آنها مؤ منان حقیقی اند ((اَلا هُمُ المُؤ مِنُونَ حَقّاً...))ادامه مطلب


نوع مطلب : آخرالزمان . امام مهدی (ع). فتنه های بزرگ . نشانه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
"مارپیچ سكوت" (SILENCE SPIRAL) یكی از ترفندهای پیچیده و پرهزینه عملیات روانی است كه از نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاكنون و مخصوصا طی دو سال اخیر در حجم انبوهی علیه مردم كشورمان به كار گرفته شده است. مارپیچ سكوت كه شرح آن خواهد آمد اولین بار در سال 1974 (1353) از سوی "الیزابت نئول نیومن" آلمانی در كتاب "افكار عمومی-پوست اجتماعی" مطرح شد. نیومن و برخی دیگر از نظریه پردازان غرب مارپیچ سكوت را یك نظریه علمی می دانند كه می تواند بخشی از مكانیسم اجتماعی در شكل گیری افكار عمومی را توضیح داده و تشریح كند، اما به گزارش "آسوشیتدپرس"، چگونگی بهره گیری از این نظریه یكی از ده ها -و اكنون صدها- ماده درسی است كه در سرویس های اطلاعاتی آمریكا و اروپا به افسران عملیات روانی آموزش داده می شود و بخش قابل توجهی از فعالیت غول های رسانه ای وابسته به كلان سرمایه داران غرب، نظیر "رابرت مرداك" و برادران "وارنر" در این بستر به كار گرفته می شوند.


ترفند مارپیچ سكوت بر این نظریه تكیه دارد كه افراد جامعه اگر احساس كنند دیدگاه و نظر آنها در "اقلیت" قرار دارد و اكثر افراد جامعه دیدگاه و نظری متفاوت با آنها دارند، به طور معمول و براساس یك قاعده فراگیر -استثناها مورد نظر نیست- علاقه و تمایلی به ابراز نظر و عقیده خود نخواهند داشت و بیم آن دارند كه به خاطر ابراز عقیده و نظر متفاوت خویش در انزوا قرار گیرند و از سوی دیگر وقتی یك دیدگاه از سوی اكثریت افراد جامعه حمایت می شود، افراد خنثی و بی تفاوت نیز ترجیح می دهند در همان راستا ابراز عقیده كنند.


الیزابت نئول نیومن

كارشناسان و نظریه پردازان عملیات روانی بر اساس قاعده فوق ترفند مارپیچ سكوت را طراحی كرده و به میدان می آورند. با این توضیح كه وقتی رواج و فراگیری فلان "باور دروغین" را در جامعه حریف به سود خود ارزیابی می كنند، با بهره گیری از رسانه ها، گروه ها، احزاب و شخصیت های وابسته یا تحت تاثیر خود، همان دیدگاه و نظر را به عنوان دیدگاه و باور اكثریت مردم (!) تبلیغ كرده و ترویج می کنند و از آنجا كه در جوامع امروزی و در عصر ارتباطات، رسانه ها نقش برجسته ای در شكل دهی و ساخت افكار عمومی دارند، دیدگاه ترویج و تبلیغ شده در یكی از دو حالت زیر، شكل گرفته و تثبیت می شود. اول، آن كه اكثریت مردم، دیدگاه ارائه شده را باور می كنند! این حالت، مطلوب ترین نتیجه مورد انتظار دشمن از عملیات روانی یاد شده است ولی معمولا در یك جامعه هوشمند و صاحب بصیرت امكان وقوع ندارد و حالت دوم این كه، شمار قابل توجهی از مخاطبان -و نه همه آنها- نظر ترویج شده را باور نمی كنند ولی آن را نظر اكثریت مردم تلقی می كنند. این حالت اگرچه برای دشمن مطلوب ترین حالت نیست ولی با حالت مطلوب فاصله چندانی ندارد، چرا كه در هر دو حالت، نظر و دیدگاه تبلیغ شده به عنوان نظر اكثریت جامعه معرفی شده و فضا را به سمت و سوی دلخواه دشمن سوق داده است.

اما، اصلی ترین مشكل دشمن جریانات، شخصیت ها و افرادی هستند كه نه فقط دیدگاه ارائه شده را باور ندارند بلكه آن را نظر اكثریت جامعه نیز نمی دانند. این عده چنانچه زبان و قلم به مخالفت با نظر ارائه شده بچرخانند و "واقعیت"ها را آنگونه كه هست به گوش مردم برسانند مخصوصا اگر این شخصیت ها و جریانات از اقبال و پایگاه مردمی برخوردار باشند، عملیات فریب دشمن با شكست قطعی روبرو می شود و كار رسانه ها و گروه های همراه و همسو با آن به رسوایی شكننده می انجامد. ترفند مارپیچ سكوت در این نقطه به كار گرفته می شود.

در شگرد مارپیچ سكوت ماموریت اصلی بر عهده رسانه ها -اعم از رسانه های دیداری، شنیداری، مكتوب، تریبون ها، نظر شخصیت ها- است. در این هنگام، رسانه های وابسته به دشمن -به قول حضرت آقا پایگاه دشمن- و یا كم اطلاع از ترفندهای دشمن، وظیفه پیدا می كنند كه هر دیدگاه و نظر مخالف با نظر ارائه شده از سوی دشمن را زیر این تابلو و عنوان دروغین كه با نظر اكثریت جامعه در تضاد است، به باد مخالفت و در مواردی استهزا بگیرند. این هجوم در حجم انبوه و سطح گسترده صورت پذیرفته و تلاش می كنند ارائه كننده نظر مخالف را از ابراز نظر پشیمان كرده و به سكوت وادارند... مارپیچ سكوت اینگونه شكل گرفته و به میدان آورده می شود.

اواخر بهمن ماه سال گذشته -چند هفته قبل از انتخابات مجلس نهم- گروهی از كانال یك تلویزیون نروژ برای مصاحبه به كیهان آمده بودند. خبرنگار نروژی به عنوان اولین سؤال پرسید: «ارزیابی شما از شرایط سخت اقتصادی ایران و گسترش فقر در كشورتان چیست؟!» نگارنده بعد از خوش آمدگویی پرسید: «ترافیك سنگین خیابان های تهران برایتان دردسرآفرین نبود؟» و مصاحبه كننده نروژی كه سر درد دلش باز شده بود گفت: «ترافیك فاجعه است. تهران به یك پاركینگ بزرگ شبیه است!» پرسیده شد: «شاید اتومبیل ها فرسوده اند و مشكل ترافیكی ایجاد می كنند؟» با تعجب گفت: «اكثر اتومبیل ها از بهترین های اروپایی و ژاپنی و كره ای و آخرین مدل های پژو فرانسوی اند» به ایشان گفته شد: «این روزها به عید نوروز نزدیك می شویم و مردم برای خرید به خیابان ها آمده اند» خبرنگار نروژی ابتدا پرسید: «شما با من مصاحبه می كنید یا من با شما؟!» و سپس گفت: «اكثر اتومبیل ها تك سرنشین بودند و بعید است برای خرید عید آمده باشند!» از ایشان پرسیده شد: «آیا انبوه اتومبیل های سواری آخرین مدل و تك سرنشین نشانه فقر و تنگدستی مردم است؟!» و او سكوت معناداری كرد و گفت: «می پذیرم» و پرسید: «آیا شما وجود فقر را در كشورتان نفی می كنید؟» پاسخ آن بود كه نه! ولی شما تصویری از ایران ارائه می دهید كه انگار هر روز پیكر بی جان تعدادی از مردم ایران را كه از گرسنگی فوت كرده اند از كنار خیابان ها جمع می كنیم؟! و اینهمه پیشرفت و عمران و آبادانی و تلاش برای فقرزدایی را نادیده می گیرید و... سخن در این باره به درازا كشید ولی تلویزیون نروژ این بخش از مصاحبه را پخش نكرد!

تردیدی نیست كه در عرصه اقتصاد و تامین معیشت مردم نیز مانند برخی عرصه های دیگر با نقطه مطلوب و ایده آل فاصله داریم ولی از نقطه شروع تاكنون گام های بلند و حیرت انگیزی برداشته ایم تا آنجا كه شرایط اقتصادی و اجتماعی و موقعیت علمی و تكنولوژیك كشورمان نه فقط با هیچ یك از كشورهای منطقه قابل مقایسه نیست بلكه در مواردی از بسیاری كشورهای مدعی پیشی گرفته ایم.

این نوشته در پی انكار برخی از پلشتی ها، نظیر گرانی لجام گسیخته و یا سوءاستفاده های كلان مالی و بی توجهی شماری از مسئولان به معیشت محرومان و اقشار مستضعف جامعه نیست. چرا كه به گواهی نسخه های روزنامه كه برای همگان قابل دسترسی است، كیهان بیش از دیگران و همواره پیش از آنان به اینگونه ناهنجاری ها پرداخته است. اعتراض به گرانی جهشی این روزها اولین بار از سوی كیهان و در قالب ده ها یادداشت و گزارش مستند صورت پذیرفت. فساد كلان بانكی و نقش بانك آریا و مه آفرید امیرخسروی در آن، 4 ماه قبل از آن كه دستگاه های قضایی و امنیتی به سراغ ماجرا بروند از سوی كیهان افشا شد. تقریبا -و با جرات گفته می شود كه- هیچ پرونده كلان فساد مالی و اقتصادی را نمی توان آدرس داد كه قبل از دستگاه قضایی و اطلاعاتی در كیهان مطرح نشده باشد و... اما در این نوشته سخن بر سر سیاه نمایی دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها است كه فضای كشور را وارونه جلوه می دهند و با بهره گیری از رسانه های زنجیره ای و اجاره ای، مارپیچ سكوت می سازند و می كوشند تا هرگونه توضیح و روشنگری درباره واقعیت های جاری كشور را در هزارتوی این مارپیچ از صدا بیندازند. تا اینجای كار اگرچه ناجوانمردانه است، اما طبیعی است چرا كه از دشمن جز كینه توزی و توهم پراكنی انتظاری نیست، ولی گلایه- شما بخوانید ملامت- متوجه برخی از خودی های غافل -اعم از شخصیت ها، گروه ها و رسانه ها- است كه مرعوب فضای مجازی و دروغین مارپیچ سكوت می شوند و بی آن كه بدانند یا بخواهند در این چنبره فریب با دشمن مردم و نظام و اسلام هم صدایی می كنند!

سخن این نیست كه پلشتی ها نقد نشود و مطالبات مردمی -حتی نوع حداكثری آن- از مسئولان نظام خواسته نشود، بلكه به قول حضرت آقا كه كلامی علمی و حكیمانه است، نقد دلسوزانه آن است كه در كنار ناهنجاری ها و نبایدها به هنجارها و دستاوردها نیز اشاره شود. در این صورت، فضا آنگونه ترسیم می شود كه واقعا هست، نه آنگونه كه دشمن می نمایاند. در این حالت پای مقایسه به میان می آید -همان كه امام راحل رحمت الله علیه ما بارها بر ضرورت آن تاكید فرموده بود- و در این مقایسه است كه گام های ناپیموده در كنار گام های بلند طی شده با هم به نمایش گذارده می شوند و این واقعیت كه نه خلاف است و نه گزاف به وضوح رخ می نماید كه «ناپیموده»ها اگرچه به هرحال «ناپیموده»اند و باید پیموده شوند ولی در حد و اندازه ای نیستند كه سایه خود را بر "گام های بلند پیموده" تحمیل كنند... و این رشته اگرچه سر دراز دارد و باز هم به آن خواهیم پرداخت ولی در پایان اشاره به این نكته از قول روزنامه آمریكایی یو.اس.ای تودی و به نقل از گزارش "آمریكن اینترپرایز" را ضروری می دانیم كه "بزرگترین مشكل آمریكا در ایران، حضور یك حریف قدرتمند-با استفاده از واژه SUPER OPPONENT (ابرحریف)- به نام [آیت الله] خامنه ای است كه نقشه راه را می شناسد و مردم به او اعتماد آمیخته به اعتقاد دارند."

حسین شریعتمداری/ منبع: کیهان
نوع مطلب : مقالات، افشاگری، سیاسی، جنگ نرم، هالیوود و رسانه های صهیونیستی، شبهه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
عضو مجلس خبرگان رهبری؛ تاكید كرد: اگر اهل بیت(ع) اهل عزلت، انزوا و گوشه نشینی بودند دشمنان نیازی نمی دیدند آنها را به شهادت برسانند چون هیچ خطری نداشتند، در حالی كه اهل بیت(ع) در جامعه حضور مستمر داشتند و مقابل هر بی عدالتی موضع گرفته و ایستادگی می كردند و امام راحل نیز در مقابل دشمنان ایستادگی می كرد و از هیچ خطری نمی ترسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جبهه پایداری انقلاب اسلامی به نقل از رسا، رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه قم، با اشاره به اینكه تعلیم و تربیت مراحل بسیاری دارد و هركس به مقدار همت خود می تواند از آن بهره ببرد، افزود: حضرت امام خمینی(ره) در بهره گیری از تعلیم و تربیت دارای والاترین و عالی ترین مقام بود و آن تعلیم و تربیت عرفانی است.

ایشان اصل تعلیم و تربیت را برای شكوفا شدن و به فعلیت رسیدن استعدادهای نهفته انسان دانست و خاطرنشان كرد: انسان ها ذاتا دارای استعدادهای نهفته هستند كه خود به خود شكوفا نمی شود بلكه نیازمند تعلیم و تربیت است تا علوم بالقوه را به علوم بالفعل برساند.

آیت الله مصباح یزدی در ادامه با اشاره به اینكه تعلیم و تربیت باید باعث خودپروری و خودسازی شود، افزود: اگر تعلیم و تربیت باعث رشد و تعالی فرد نشود و خودسازی و تزكیه نفس را به همراه نداشته باشد،اسلامی و خدایی نیست.

استاد اخلاق حوزه علمیه گفت: برخی معتقدند برای رسیدن به خدا باید انسان در عزلت و خلوت به راز و نیاز با خداوند بپردازد و از معاشرت با افراد جامعه دوری كند تا اثری از گناه، لغو و لهویات افراد مترتب او نشود تا اسباب دوری از خدا را برای او به همراه داشته باشد، این افراد انزوا و گوشه گیری را بهترین راه برای رسیدن به خدا می دانند، در حالی كه امام خمینی(ره) این نوع گرایش را قبول نداشت.

حضرت آیت الله مصباح یزدی با اشاره به اینكه نظریه عزلت و دوری از اجتماع نیازمند بحث و بررسی بیشتر است، گفت: امام خمینی(ره) بیشترین فعالیت های اجتماعی را بر عهده داشتند و به دیگران نیز توصیه می كردند تا در اجتماع به صورت فعال به فعالیت بپردازند، امام خمینی(ره) خود را فردی اجتماعی می دانست و با انزوا و گوشه گیری مخالف بود و رسیدن به تعالی را در گرو حضور داشتن در اجتماع و تزكیه نفس می دانست.

رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به اینكه اگر به زندگی پیامبر اكرم(ص) و اهل بیت(ع) مراجعه كنیم متوجه می شویم كه سیره عملی آنها به چه صورت بوده است، یادآور شد: حضرت علی(ع) نه تنها گوشه نشین و منزوی نبود بلكه در كنار عبادت و بندگی خداوند، مدام در حال جنگ با دشمنان یا كمك به فقرا و حل مشكلات مردم بود و در بطن اجتماع حضور گسترده و فراوان داشت و امام خمینی(ره) نیز این چنین بود.

آیت الله مصباح یزدی گفت: اگر اهل بیت(ع) اهل عزلت، انزوا و گوشه نشینی بودند دشمنان نیازی نمی دیدند آنها را به شهادت برسانند چون هیچ خطری نداشتند، در حالی كه اهل بیت(ع) در جامعه حضور مستمر داشتند و مقابل هر بی عدالتی موضع گرفته و ایستادگی می كردند و امام راحل نیز در مقابل دشمنان ایستادگی می كرد و از هیچ خطری نمی ترسید.

وی با اشاره به اینكه فطرت انسان این است كه با دیگران ارتباط داشته باشد، تنهایی و عزلت گزینی را برای رسیدن به كمال ناقص دانست و اظهار داشت: انسان باید مظهر همه تجلیات الهی باشد و برای رسیدن به این مهم باید از همه چیز بگذرد.

آیت الله مصباح یزدی كمال انسانی را رشد و تعالی در همه امور الهی دانست و افزود: امام خمینی(ره) مصداق بارز یك انسان كامل بود چون همه وظایف خود را به خوبی و در هرجایی عملی می كرد و تعلیم و تربیت اسلامی را در گرو این مهم می دانست و همه را به عملی كردن اهداف والا دعوت می كرد.

استاد برجسته حوزه علمیه قم در پایان امام خمینی(ره) را شبیه ترین انسان ها به امیرالمؤمنین علی(ع) دانست و خاطرنشان كرد: امام در سخت ترین حالات نسبت به انجام وظایف مبادرت می ورزید و از هرگونه كوتاهی دوری می كرد، ما نیز باید برای ارتقاء و تعالی و رسیدن به هدف امام خمینی(ره) تلاش كنیم.
نوع مطلب : آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، دین و زندگی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پیام فضلی نژاد: شاهین نجفی در دوره اصلاحات گروه های زیرزمینی موسیقی رپ را در رشت و تهران ترتیب می داد و در سال ۸۴ از ترس مجازات بدلیل ارتکاب جرائمی نظیر همجنس گرایی به آلمان گریخت.

به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی جام نیوز، به نقل از سایت جهان ، پیام فضلی نژاد در گفتگو با خبرگزاری دانشجو درباره ماهیت و پیشینه شاهین نجفی خواننده هتاک به امام هادی (ع) گفت: «شاهین نجفی» خواننده و سازنده کلیپ موهن علیه امام هادی(ع) که از دوره اصلاحات به راه‌اندازی گروه‌های موسیقی زیرزمینی در رشت و تهران پرداخت، یک «همجنس‌باز» است که به سبب اشاعه فحشا و فساد با شکایت شاکیان خصوصی شامل چند خانواده، دو بار در ایران دستگیر شد و سال 1384 از ترس مجازات سنگین کیفری به آلمان گریخت.
نجفی به سرعت با پسمانده‌های گروهک‌های ترویستی مانند «سازمان فدائیان خلق» و «سازمان مجاهدین» پیوند خورد و با پیوستن به گروه «تپش 2012» در تجمعات این گروهک‌های تروریستی علیه ایران در شهرهای «استکهلم» در سوئد و «اسن» در آلمان حضور یافت و به اجرای کنسرت در میتینگ‌های منافقین پرداخت.

پژوهشگر موسسه کیهان افزود: در سال 1387 که سازمان‌های مارکسیستی- تروریستی برای گسترش فعالیت‌های خود در دانشگاه‌های ایران می‌کوشیدند، «شاهین نجفی» نیز به همکاری با آنان پرداخت و توسط چند دانشجو در داخل ایران قصد یارگیری برای تروریست‌ها را داشت، اما آن زمان روزنامه «کیهان» پشت صحنه این پروژه را فاش کرد و در 8 مهرماه 1387 نوشت: «اخیراً برخی از وبلاگ های دانشجویی اپوزیسیون با گرایش مارکسیستی، بیانیه‌ای از یک گروه موسیقی با عنوان تپش 2012 منتشر کرده اند که در آن از راه اندازی کمپین یکصد هزار امضاء خبر می دهد.

وی با اشاره به ماهیت این گروه تصریح کرد: این گروه مبتذل خود را متشکل از تعدادی جوان ایرانی و آلمانی معرفی می کند... اعضای این گروه هدف خود از تشکیل چنین محفلی را تلاش برای جمع‌آوری امضا و ارائه آن در سالروز حقوق بشر (10 دسامبر) به پارلمان اروپا در بروکسل اعلام کرده‌اند تا توجه مطبوعات و رسانه‌های بین‌المللی را به شرایط حاکم در ایران و به اصطلاح نارضایتی مردم جلب کند.»

فضلی نژاد با ارائه پیشنهادی به مسئولان قضایی کشور مبنی بر «درخواست بازداشت و استرداد نجفی توسط اینترپل» اظهار داشت: با توجه به سابقه این خواننده همجنس‌باز و اتهامات و جرائم وی که در حوزه سرزمینی ایران قبل از فرار واقع شده و توسط مراجع ذیصلاح قضایی کشور خودمان قابل رسیدگی کیفری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد، پیشنهاد می کنم که با تدبیر دادستان محترم کل کشور درخواست بازداشت و استرداد شاهین نجفی به ایران از کانال پلیس اینترپل داده شود. این خواننده هتاک باید در ایران به دست عدالت سپرده شود و این یک مطالبه مردمی است.

عضو مرکز پژوهش های موسسه کیهان با بازخوانی پیشینه فعالیت‌های این خواننده هتاک ادامه داد: وقتی شامگاه 27 بهمن 1389 آقای «حسین شریعتمداری» در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما از همکاری شهید «صانع ژاله» با روزنامه «کیهان» سخن گفت، رسانه‌های غربی چند ساعت را در شوک و بهت ناشی از این خبر به‌ سر بردند و فردای آن روز، جز واکنش‌های سراسیمه، کاری از دستشان ساخته نبود. اما، کمتر از 15 ساعت پس از مصاحبه مدیرمسئول روزنامه «کیهان»، تلویزیون‌های فارسی‌زبان اپوزیسیون برانداز و رسانه‌های کردی‌زبان ضدانقلاب برنامه‌های عادی خود را برای پخش یک «خبر ویژه» قطع کردند و با نشان دادن تیزری تبلیغاتی از یک ویدئو کلیپ (نماهنگ) گفتند «سلطان رپ ایران علیه حسین شریعتمداری می‌خواند!» و برخی از سایت‌های خبری اروپایی نیز تیتر زدند: «ساخت موسیقی اعتراضی توسط یک همجنس‌گرای مشهور درباره مدیر کیهان».

وی ادامه داد: در همان هنگام، جریان رسانه‌ای «فتنه سبز ماسونی» در سایت‌های «فیس بوک»، «تویتر» و «یوتیوب» صفحات ویژه‌ای را ساختند تا «نماهنگ» این «همجنس‌باز مشهور و سلطان رپ ایران» را به صورت ویژه و در گسترده‌ترین سطح ممکن منتشر کنند. سرانجام شامگاه 28 بهمن، تنها یک روز پس از گفتگوی ویژه تلویزیونی «حسین شریعتمداری»، نسخه کامل این نماهنگ در رسانه‌ها پخش شد.

فضلی نژاد اظهار داشت: نماهنگ «شهید سبز: صانع ژاله» با صدای «شاهین نجفی» که به «حسین شریعتمداری» به عنوان «پلیدترین انسان روی زمین» تقدیم شده است، تنها واکنش کارگزاران فتنه سبز به جدیدترین افتضاح و رسوایی سیاسی‌شان بود. 48 ساعت پیش از انتشار سخنان مدیرمسئول «کیهان» درباره خدمات ارزشمند شهید «صانع ژاله» به جمهوری اسلامی و در حالی که کارشناسان امنیتی سرنخ‌های متعددی را از نقش محوری «گروهک تروریستی مجاهدین خلق» (منافقین) برای ترور وی به دست آورده بودند، رسانه‌های وابسته به مثلث سرویس‌های جاسوسی CIA و موساد و MI6 پروژه «شهیدسازی» برای «سبزها» را کلید زدند. گرچه در ابتدا «رادیو فردا» حتی نام این «شهید جدید سبزها» را نمی‌دانست و به تعبیر آقای شریعتمداری خبر از «کشته شدن خانم ژاله صانعی به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی» می‌داد!

نویسنده کتاب «ارتش سری روشنفکران» درباره بهره‌برداری سازمان‌های اطلاعاتی از خوانندگان همجنس‌باز و پروژه های ایرانی آنان گفت: برای نمونه پروژه جدید «شهیدسازی» از «صانع ژاله» توسط «سرویس ارتباطات استراتژیک آمریکا» که 2 وزارتخانه امور خارجه و دفاع با محوریت سازمان CIA آن را اداره می‌کنند، کلید خورد. این پروژه که هدفش مهندسی افکار عمومی از طریق «موسیقی اعتراضی- زیرزمینی» است، پیش از این در کودتاهای مخملی اروپای شرقی و مرکزی به اجرا درآمده بود و در هنگام قتل «ندا آقاسلطان» توسط گروه موسیقی «شاهین نجفی» اجرا شد.

فضلی نژاد همچنین با اشاره به حمایت آمریکا از این خواننده هتاک، خاطرنشان کرد: چندی پیش نیز «هیلاری کلینتون» وزیر امور خارجه آمریکا دستور استمرار پروژه «جنبش رقص و دیپلماسی رپ» را در فرآیند «جنگ نرم» علیه ایران صادر کرد. بار گذشته نیز همین گروه فاسد وظیفه پیشبرد پروژه موسوم به «موسیقی ترور» را برعهده داشت و این‌بار نیز «شاهین نجفی» همجنس‌باز مشهور و شومن میتینگ‌های منافقین، به هتک حرمت معصومین و ائمه اطهار پرداخته است.

نوع مطلب : مقالات، افشاگری، سیاسی، فرهنگی، تفکرات غرب زده، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
مشروح سخنان پناهیان در هیت میثاق با شهداء دانشگاه امام صادق (ع)
کوچکترین بی‌تقوایی سیاستمداران، مقدمۀ فسادهای بزرگ اجتماعی/ باید دغدغۀ تازه‌ای به نام «تقوای سیاسیون» در جامعه فراگیر شود

حجت الاسلام پناهیان با اشاره به انتخابات اخیر مجلس نهم گفت: اگر بتوانیم از بی‌تقوایی‌های افراد در زندگیِ شخصی یا زندگیِ محدود اجتماعی‌شان، صرفنظر کنیم، به هیچ وجه نمی‌توانیم نسبت به بی‌تقوایی‌های سیاستمداران در عمل سیاسیشان بی‌تفاوت باشیم. چون کوچکترین بی‌تقوایی سیاستمداران، مقدمۀ فسادهای بزرگ اجتماعی خواهد شد.

به گزارش رجانیوز، حجت الاسلام و المسلمین پناهیان که در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) و در هیات میثاق با شهداء بسیج دانشجویی این دانشگاه سخن می‌گفت مقوله تقوا را اصلی‌ترین نیاز فضای سیاسی کنونی جامعه برشمرد و افزود: باید دغدغۀ تازه‌ای به نام «تقوای سیاسیون» در فضای سیاسی جامعه وارد شود. مردم ما از کسانی که در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی فعالیت می‌کنند، از روزنامه‌نگار گرفته تا مدیر کل و مسئولین ارشد سیاسی، از تمام اینها باید انتظار تقوای بالا داشته باشند. چون اگر سیاسیون تقوا نداشته باشند مردم امنیت کافی و کامل نخواهند داشت و چاره‌ای نیست جز اینکه سیاسیون ما تقوا داشته باشند، آن هم در سطحی فراتر از دیگران.

مشاور نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با بیان اینکه «بی‌تقوا بودنِ یک مسئول سیاسی، راه نفوذ افراد فاسد را باز می‌کند»، گفت: اگر رفاقت‌ها، دوستی‌ها و دشمنی‌های شخصیِ یک رجل سیاسی، در عزل و نصب‌ها و مناسبات سیاسیِ او تأثیر بگذارد، علامت خطر است و نشان می‌دهد که شکاف کوچکی باز شده است، پناهیان سپس این پرسش را مطرح کرد که «چرا این امکان برای بعضی‌ها ایجاد شده است که جرائم مالیِ میلیاردی انجام دهند؟ آیا غیر از این است که بالاخره از یک شکافی راه نفوذ پیدا کرده‌اند؟»

پناهیان در بخش دیگری از سخنرانی خود در جمع هئیت دانشجویی «میثاق با شهداء»، پس از بیان اینکه انسان مؤمن و متقی، زرهی به نام تقوا بر تن دارد که او را نفوذناپذیر می‌کند، گفت: «اگر سیاسیون تقوا داشته باشند جامعه دارای این دژ و قلعۀ محکم خواهد شد. اگر تقوا جایگاه خوبی در فرهنگ جامعه پیدا کند سیاسیون بی‌تقوا در آن جامعه رشد نخواهند کرد.»

پناهیان با بیان اینکه تشخیصِ اینکه در عرصۀ سیاست چه کسی باتقوا عمل کرده و چه کسی بی‌تقوایی کرده دشوار است گفت: متأسفانه در جامعۀ ما شاخص‌ها و ملاک‌هایی برای تشخیص این بی‌تقوایی‌ها به مردم معرفی نشده است. این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به آیه‌ای از قرآن یکی از ملاک‌ها برای تشخیص تقوا را «قول سدید» و یکی دیگر از شاخصه‌های تقوا را بر اساس فرمایشی از امیرالمؤمنین، «ظرفیت پذیرش مظلومیت» به دلیل مصلحت‌های اجتماعی، دانست.

در ادامه فرازهایی از سخنان حجت الاسلام پناهیان را می‌خوانید:

سیاسی بودن برای مؤمن یک ضرورت است/ هنوز بسیاری از افراد مذهبی به قداست سیاست پی نبرده‌اند/ پرداختن به سیاست برای اصلاح جامعه واجب‌تر و مقدس‌تر از موسسۀ خیریه

• اینکه انسان مؤسسۀ خیریه‌ای بنا کند و به تعدادی از محرومین رسیدگی نماید، کار بسیار شایسته‌ای است ولی اگر در کنار این کار خوب، کار دیگری روی زمین مانده باشد که به وسیلۀ آن بتوان ریشۀ فقر را در جامعه از بین برد، طبیعتاً این کارِ دوم، اولویت پیدا می‌کند. چرا که نجات یک جامعه واجب‌تر از نجات یک انسان است. هر کسی که می‌خواهد اقدامات خُرد اقتصادی و فرهنگی به نفع دیگران انجام دهد، باید بداند که این مشکلات خُرد، همیشه ریشه‌هایی در وضعیت کلان اجتماعی دارند که جز با پرداختن به سیاست، اصلاح نخواهند شد.

• پرداختن به مسائل سیاسی و اصلاح وضع سیاسی جامعه، به این معناست که بخواهیم ریشۀ انواع فقر و محرومیت از جمله فقر اقتصادی و فرهنگی را از بین ببریم. وقتی به معنای واقعی کلمه به اصلاح سیاسی جامعه بپردازیم، ریشه‌های نابسامانی فرهنگی، معنوی و اقتصادی از بین خواهد رفت. به همین دلیل پرداختن به امور سیاسی برای ما یک امر فوق‌العاده مقدس است ولی این موضوعی است که هنوز بسیاری از افراد مذهبی جامعه ما به عمق اهمیت آن پی نبرده‌اند. حضرت امام(ره) فرموده‌اند: «و اللَّه اسلام تمامش سیاست است. اسلام را بد معرّفى كرده‏اند.» (صحیفه امام/ج‏1/ص270) همچنین می‌فرمایند: «اسلام دین سیاست است، قبل از اینكه دین معنویات باشد» (صحیفه امام/ج‏6/ص 467)

• وقتی انسان مؤمن به مرتبه‌ای از خودسازی برسد، بلافاصله مرتبه‌ای از مسئولیت‌های اجتماعی متوجه او خواهد شد و باید وظایف اجتماعی خود را انجام دهد که وظایف اجتماعی نیز وقتی در سطح کلان مطرح شود، همان «سیاست» خواهد بود. پرداختن یک انسان مؤمن به سیاست یعنی وارد معادلات قدرت شده و ریشه‌های مسائل سیاسی را مورد دقت قرار دهد. به کسانی که وظیفۀ خود می‌دانند در عرصۀ سیاست تأثیرگذار باشند، معمولاً حزب‌اللهی یا انقلابی ـ به معنای درست کلمه ـ گفته می‌شود. بر این اساس، انقلابی بودن و سیاسی بودن برای انسان مؤمن، یک ضرورت خواهد بود، چرا که با هیچ عبادت فردی و از هیچ راه دیگری نمی‌تواند به اندازۀ کار در این عرصه (به شرط داشتن توانایی‌های لازم)، کسب نور و معنویت کند.

کوچکترین بی‌تقوایی سیاستمداران، مقدمۀ فسادهای بزرگ اجتماعی خواهد شد

• تلقیِ عمومی این است که تقوا و نحوۀ رابطۀ یک فرد با خدا، امر فردی است؛ و امر و نهی جایی ندارد و دیگران در حیطۀ تقوای فردی انسان‌ها، حق دخالت ندارند. این نگاه تا حدی که موجب نفی امر بمعرف و نهی از منکر نشود، ممکن است صحیح به نظر برسد، ولی در مورد سیاست‌مداران این‌ تلقی درست نیست. چرا که وقتی کسی با بی‌تقوایی خود به جامعه لطمه می‌زند، نباید نسبت به او بی‌تفاوت بود و سکوت کرد. (البته امر به معروف و نهی از منکر در مواردی که بی‌تقوایی فرد صرفاً به خودش هم لطمه می‌زند، نیز جا دارد که در جای خود باید از آن سخن گفت)

• اگر بتوانیم از بی‌تقوایی‌های افراد در زندگیِ شخصی یا زندگیِ محدود اجتماعی‌شان، صرفنظر کنیم، به هیچ وجه نمی‌توانیم نسبت به بی‌تقوایی‌های سیاستمداران در عمل سیاسیشان بی‌تفاوت باشیم. چون کوچکترین بی‌تقوایی سیاستمداران، مقدمۀ فسادهای بزرگ اجتماعی خواهد شد. به عنوان مثال اسلام به ما مأموریتی نداده که عدالت دیگران را بررسی کنیم، اما وقتی کسی بخواهد امام جماعت شود، باید عدالت داشتن یا نداشتن او را مورد بررسی قرار دهیم. یعنی وقتی کسی فقط قرار است جلوتر از ما نماز بخواند و ما به او اقتدا کنیم، وضعیت تقوای او به ما ربط پیدا می‌کند. البته نه اینکه بخواهیم در مورد او تجسس کنیم ولی نسبت به مشاهدات خودمان از او هم نباید بی‌تفاوت باشیم.

سطح تقوای مسئولین سیاسی، باید فراتر از عموم باشد  

• چرا تقوای مسئولین سیاسی برای ما خیلی اهمیت دارد؟ اینکه مسئولین سیاسی فقط دزد و خائن نباشند یا اینکه فقط مدیریت بلد باشند، بی‌عرضه نباشند یا باورهای غلطی نداشته باشند، برای اینکه جامعه به سوی نابسامانی کشیده نشود، کافی نیست. بلکه اگر مسئولین سیاسی کوچکترین بی‌تقوایی(مثلاً نداشتن تقوای در گفتار یا تقوای در مناسبات اجتماعی) داشته باشند، جامعه به سوی نابسامانی خواهد رفت. و اثرش را در لایه‌های پایین‌تر خواهد گذاشت. مثل آنکه اگر پدر و مادر از سر بی‌تقوایی با هم دعوا داشته باشند، اگر فرزندانشان دزد از آب درآمدند تعجب نباید کرد.

• خیلی بد است که مطالبات جامعۀ ما از مسئولین سیاسی، منحصر به این باشد که دزدی و خیانت نکنند، و یا دیدگاه و باورهای سالمی داشته باشند. نباید مطالبات مردم از سیاسیون در این حد حداقلی باشد. اگر سطح توقع مردم از تقوای سیاسیون بالا برود هیج مسئولی جرأت نمی‌کند در حضور مردم و از آن بالاتر در محضر خدا کوچکترین بی‌تقوایی را در سخن و عملکرد خود نشان دهد.

• مسئولین سیاسی باید در سطحی فراتر از سطحِ عموم مردم، تقوا داشته باشند. اگر یک مسئول سیاسی، (در هر رده‌ای) در مناسبات خودش تقوا را رعایت نکند، نتیجۀ این بی‌تقوایی، فساد خواهد بود هرچند او به دنبال فساد نبوده است. متأسفانه برخی از مسئولین و سیاسیون جامعۀ ما نسبت به این مسأله آگاه نیستند و باید به آنها آموزش داده شود.

اینکه دوستی‌ و دشمنی‌های شخصیِ یک رجل سیاسی در عزل و نصب‌ها و مناسبات سیاسیِ او تأثیر بگذارد، علامت خطر است

• اگر رفاقت‌ها، دوستی‌ها و دشمنی‌های شخصیِ یک رجل سیاسی، در عزل و نصب‌ها و مناسبات سیاسیِ او تأثیر بگذارد، علامت خطر است و نشان می‌دهد که شکاف کوچکی باز شده است و کمی جلوتر این شکاف گشوده خواهد شد. آنهایی که قدرت‌طلب هستند از همین شیارها که به واسطۀ برخی بی‌تقوایی‌های مسئولین ایجاد می‌شود، وارد می‌شوند و قدرت را به فساد می‌کشانند.

• چرا این امکان برای بعضی‌ها ایجاد شده است که جرائم مالیِ میلیاردی انجام دهند؟ آیا غیر از این است که بالاخره از یک شکافی راه نفوذ پیدا کرده‌اند؟ اگر یک دزدی به خانۀ شما بزند، دلیل بر این است که حتماً یک راهِ نفوذ پیدا کرده است. اگر همۀ منافذ بسته باشد، قطعاً دزد نمی‌توانست وارد شود.

بی‌تقوا بودنِ یک مسئول سیاسی، راه نفوذ افراد فاسد را باز می‌کند

• طبیعتاً کسانی که دوست دارند به ثروت‌ها و قدرت‌های بادآورده برسند، از شکاف‌هایی که به واسطۀ بی‌تقوایی و نقاط ضعف مسئولین ایجاد می‌شود، نفوذ می‌کنند و این بی‌تقوا بودنِ یک مسئول سیاسی است که راه نفوذ افراد فاسد را باز می‌کند.

• کسانی که به دنبال قدرت هستند، نقشه‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی انجام می‌دهند که افراد عادی به عمق نقشه‌های آنها پی‌نمی‌برند و راه‌ نفوذ آنها را نمی‌بینند. اگر وارد معادلات قدرت شوید، خواهید دید قدرت‌طلبان عالم که نمونۀ آن صهیونیست بین الملل است، چقدر پیچیده عمل می‌کنند و چگونه راه نفوذ برای خودشان باز می‌کنند. الان ببینید چگونه مشتی اقلیت صهیونیست بر همۀ دولت‌ها مسلطند. اینها راه نفوذ را بلدند.

• اگر شما در خانۀ خودتان با آرامش زندگی کنید و گروهی دزد خانۀ شما را زیر نظر داشته باشند و راه‌های نفوذ را مورد مطالعه قرار دهند، حتما به راه‌های تفوذی می‌رسند که شما خودتان هیچگاه نمی‌توانید به سادگی آن منفذها را شناسایی کنید. امیرالمؤمنین می‌فرماید: «هر كه از دشمن آسوده بخوابد دشمن نسبت به او نخواهد خفت؛ مَنْ نَامَ لَمْ یُنَمْ عَنْه‏» (نهج البلاغه/نامه62)

• مطمئن باشید که دشمنان ما خیلی بیشتر از اینها تلاش می‌کنند که در میان مسئولین ما نفوذ کنند. از راه‌های مختلف و در میان اقشار و گروه‌های مختلف، سعی می‌کنند وارد شوند و مترصد کوچکترین فرصت‌ها هستند. علی‌رغم تمام این اقدامات دشمن، آنچه که از ابتدای انقلاب تا به امروز، ما را جلو برده است، تقوای امام و یاران امام بوده است و الّا مسئولینی که تقوا نداشتند، فقط زحمت ایجاد کرده‌اند.

اگر تقوا جایگاه خوبی در فرهنگ جامعه پیدا کند سیاسیون بی‌تقوا در آن جامعه رشد نخواهند کرد/ خداوند با نیروی غیبی، راه نفوذ دیگران به انسان متقی را می‌بندد/سیاستمدار زرنگ هم بدون تقوا زمین می‌خورد/

• انسان مؤمن و متقی، زرهی به نام تقوا بر تن دارد که او را نفوذناپذیر می‌کند. تقوا مانند حصار و قلعۀ مستحکمی است که دشمنان و دزدان را از نفوذ در انسان ناامید می‌کند(امیرالمؤمنین ع: تقوا، براى كسى كه بدان پناه برد، دژى تسخیر ناشدنى است؛ التَّقوى حِصنٌ حَصینٌ لِمَن لَجَأَ إلَیهِ؛غررالحکم/1558) و اگر هم اقدام به نفوذ کنند، پروردگار با یک نیروی نامرئی انسان متقی را حفظ خواهد کرد. تقوا برای انسان دو کار مهم انجام می‌دهد: 1. راه نفوذ دشمن به منافع انسان را می‌بندد. 2. اگر هم کسی اقدام به نفوذ کند، خداوند با نیروی غیبی، به انسان کمک می‌کند. «و هر كس تقواى الهى پیشه كند، [خداوند] براى او راه نجاتی قرار مى‏دهد؛ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً»(طلاق/2)

• ممکن است یک مسئول سیاسی، تقوا نداشته باشد ولی با زرنگی و هوش خود، کاری کند که راه نفوذ دیگران را ببندد و کسانی که می‌خواهند از او سوءاستفاده کنند را کنار بگذارد، اما چنین کسی عامل دوم (کمک خداوند) را نخواهد داشت و در موارد خاصی که زرنگی‌های انسان جواب نمی‌دهد و فقط باید خداوند به انسان کمک کند، چون تقوا ندارد خداوند کمکش نخواهد کرد. 

• اگر سیاسیون تقوا داشته باشند جامعه دارای این دژ و قلعۀ محکم خواهد شد. اگر تقوا جایگاه خوبی در فرهنگ جامعه پیدا کند سیاسیون بی‌تقوا در آن جامعه رشد نخواهند کرد.

باید دغدغۀ تازه‌ای به نام «تقوای سیاسیون» در فضای سیاسی جامعه وارد شود / داشتن باورهای درست برای ورود به عرصۀ سیاست کافی نیست/امروز وارد مرحله‌ای شده‌ایم که در عرصۀ سیاست به تقوای عملی هم نیاز داریم

• اینکه فقط به درست بودن دیدگاه و باورهای یک رجل سیاسی بسنده کنیم، دوره‌اش گذشته است و این شرط، مربوط به دو دهۀ اول انقلاب بوده است. امروز وارد مرحله‌ای شده‌ایم که در عرصۀ سیاست به تقوای عملی هم نیاز داریم. یعنی اگر یک رجل سیاسی، همۀ اعتقادات و باروهایش هم درست باشد، اما تقوا نداشته باشد، به دردِ عرصۀ سیاست نمی‌خورد، چون راهِ نفوذ به او باز است و این مسأله به ضرر مردم تمام خواهد شد.

• باید دغدغۀ تازه‌ای به نام «تقوای سیاسیون» در فضای سیاسی جامعه وارد شود. مردم ما از کسانی که در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی فعالیت می‌کنند، از روزنامه‌نگار گرفته تا مدیر کل و مسئولین ارشد سیاسی، باید انتظار تقوای بالا داشته باشند، چون اگر سیاسیون تقوا نداشته باشند مردم در مقابل نفوذها و مفاسد امنیت کافی و کامل نخواهند داشت و چاره‌ای نیست جز اینکه سیاسیون ما تقوا داشته باشند، آن هم در سطحی فراتر از دیگران.

ما از سیاسیون خود سطح بالایی از تقوا را انتظار داریم/ تشکیل فراکسیون‌های و انتخاب‌های درون مجلس باید بر اساس تقوا باشد نه حب و بغض‌ها و منافع شخصی و گروهی

• امیرالمؤمنین(ع) در آخرین جملات خود در وصف متقین می‌‌فرمایند: «متقی اینگونه است که اگر از کسی فاصله می‌گیرد از روی زهد است و اگر به کسی نزدیک می‌شود از روی لطف و مهربانی و رحمت است. دوری جستن او از دیگران از روی کبر و غرور نیست و نزدیکی‌ او به دیگران هم برای فریب دادن و سوءاستفاده کردن نیست؛ بُعْدُهُ عَمَّنْ تَبَاعَدَ عَنْهُ زُهْدٌ وَ نَزَاهَةٌ وَ دُنُوُّهُ‏ مِمَّنْ دَنَا مِنْهُ لِینٌ وَ رَحْمَةٌ؛ لَیْسَ تَبَاعُدُهُ بِكِبْرٍ وَ عَظَمَةٍ وَ لَا دُنُوُّهُ بِمَكْرٍ وَ خَدِیعَة»(نهج البلاغه/خطبۀ 193)

• ما از سیاسیون خود چنین سطح بالایی از تقوا را انتظار داریم. نمایندگان محترم مجلس، وقتی می‌خواهند فراکسیون تشکیل دهند و انتخاب‌های درون مجلس را انجام دهند، احزاب و گروه‌ها و جبهه‌های مختلف نیز وقتی می‌خواهند دسته‌بندی کنند، باید تقوا را اساس قرار دهند. این انتخاب‌ها و دسته‌بندی‌ها نباید بر اساس حب و بغض‌ها و منافع شخصی و گروهی باشد. 

• فضای سیاسی جامعۀ ما باید خیلی بهتر از این‌ها باشد، هنوز این فضا آکنده از تقوا نیست. اگر جایی فرد شایسته‌ای در انتخابات رأی نیاورد، معلوم می‌شود هنوز در فضای سیاسی جامعه، تقوا حرف اول را نمی‌زند.

متأسفانه ملاکهای تشخیصِ بی‌تقوایی‌ها در عرصۀ سیاست به مردم معرفی نشده/ «قول سدید» یکی از ملاکهای تشخیص تقوا

• تشخیصِ اینکه در عرصۀ سیاست چه کسی باتقوا عمل کرده و چه کسی بی‌تقوایی کرده دشوار است و متأسفانه در جامعۀ ما شاخص‌ها و ملاک‌هایی برای تشخیص این بی‌تقوایی‌ها به مردم معرفی نشده است. ما برای تشخیص تقوا در عملکرد افراد، ملاک‌هایی داریم که یکی از آنها قول سدید است. خداوند متعال می‌فرماید: «اى اهل ایمان، متّقى باشید و همیشه به حقّ و صواب سخن گویید؛ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلاً سَدیداً»(احزاب/70)

• یکی از شاخصه‌های تقوا، تقوای در کلام است. اگر یک رجل سیاسی، تقوای کلامی نداشته باشد، معلوم می‌شود که امکان نفوذ در او وجود دارد و کسانی که می‌خواهند از او سوءاستفاده کنند، بالاخره می‌توانند راه نفوذ را پیدا کنند. کسی که قول سدید نداشته باشد، اگر قدرت و مسئولیت سیاسی داشته باشد، می‌توان پیش‌بینی کرد که در او نفوذ خواهد شد و از طریقِ او جامعه به فساد کشیده خواهد شد.
«ظرفیت پذیرش مظلومیت» به دلیل مصلحت‌های اجتماعی، یکی دیگر از شاخصه‌های تقوا است که خیلی‌ها این ظرفیت را ندارند

• یکی دیگر از شاخصه‌های تقوا، ظرفیتِ پذیرش مظلومیت به دلیل مصلحت‌های اجتماعی است و خیلی‌ها این ظرفیت را ندارند. امیرالمؤمنین(ع) در بیان صفات متقین می‌فرمایند: «متقی اینگونه است که اگر بر او ستمی شد، صبر می‌کند تا خدا انتقام او را بگیرد؛ إِنْ بُغِیَ‏ عَلَیْهِ‏ صَبَرَ حَتَّى‏ یَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِی‏ یَنْتَقِمُ‏ لَهُ»(نهج البلاغه/خطبۀ 193) اگر به کسی ستمی روا شود و او بی‌صبرانه و بلافاصله در صدد انتقام‌گیری برآید، نشانۀ بی‌تقوایی اوست؛ مگر اینکه عکس‌العمل او به دلیل ستم به خودش نباشد، و باز به مصلحت جامعه باشد.

• انسان باتقوا امور را به خدا واگذار می‌کند و خداوند کارهای او را اداره خواهد کرد. کسی که تقوا دارد وقتی با افراد بی‌تقوا مواجه می‌شود طبیعتاً مورد ظلم قرار خواهد گرفت، در این صورت اگر امور خود را به خدا بسپارد، خدا از او حمایت خواهد کرد و امور او را سامان خواهد داد. مثلاً ما گاهی در جامعۀ خود با معضلی به نام «نفاق» مواجه هستیم ولی خداوند قول داده‌ است که در جامعه‌ای که افراد باتقوا در رأس امور قرار گیرند، منافقین را ذلیل خواهد کرد. 
نوع مطلب : مقالات، سیاسی، حجت الاسلام علیرضا پناهیان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دلایل ویژه بودن «آیة‌الکرسی» و تأثیرات آن

عضو هیئت علمی دانشکده علوم حدیث با تأکید بر اینکه مداومت بر خواندن «آیة الکرسی» انسان را بر صراط الهی استوار می‌کند، گفت: ویژه بودن «آیة الکرسی» به دلیل ایدئولوژی نهفته در آن است.

حجت‌الاسلام والمسلمین «علی راد» عضو هیئت علمی دانشکده علوم حدیث در گفت‌وگو با فارس با اشاره به مضامین بلند «آیة الکرسی» گفت: «آیة الکرسی» یک نگرش و یک رویکرد معرفتی و شناختی مبنی بر اینکه دو جبهه نور و ظلمت و یا جبهه «الله» و «شیطان» را در تقابل هم مطرح می‌کند.
 
وی عنوان کرد: بازخوانی این جریان از یکدیگر در هر روز می‌تواند موجب تقویت مبانی اعتقادی فرد شود، اگر این آیه، روزانه و پس از نمازها تکرار و خوانده شود به لحاظ تئوری، نگرشی و معرفتی همچنان بر نگرش توحیدی و الله محوری فرد افزوده خواهد شد در واقع انسان با مداومت بر «آیة‌الکرسی» بر صراط الهی تثبیت می‌شود.
 
* ویژه بودن «آیة‌الکرسی» به دلیل جهان‌بینی نهفته در آن است
 
عضو هیئت علمی دانشکده علوم حدیث با تاکید بر اینکه قرائت «آیة‌الکرسی» می‌تواند در نوع رفتار و منش انسان، اثر گذار باشد، اظهار داشت: شیطان و ظلمت از موضوعات مطرح شده در «آیة‌الکرسی» است، انسان در هر روز همواره با دسیسه‌ها و انگیزه‌های ظلمانی شیطان رو به رو می‌شود که بازخوانی آیة‌الکرسی در هر روز، این تذکر و روشنگری را به انسان می‌دهد که تو در مسیر کمال ممکن است همیشه با دام‌های ظلمانی ابلیس مواجه شوی لذا باید احتیاط کنی!
 
وی تصریح کرد: «آیة‌الکرسی» یک سویه معرفتی نسبت به مسیر توحید و الله و یک سویه هشدار و تذکر دارد از این رو لازم است فرد مؤمن احتیاط کرده و به آسیب‌های فراروی حرکت دینی توجه داشته باشد لذا این مسئله می‌تواند جایگاه «آیة‌الکرسی» را در سیر و فرایند حرکت دینی برای هر مسلمانی فراهم کند.
 
این استاد دانشگاه با اشاره به مبحث «غرر الآیات» خاطرنشان کرد:  آیاتی در قرآن کریم وجود دارند که به لحاظ جامعیت و تاثیرشان یک موقعیت ویژه و خاصی را نسبت به سایر آیات پیدا می‌کنند که از آنها به «غرر» تعبیر می‌شود، علامه طباطبایی این بحث را در تفسیر المیزان و آیت‌الله جوادی آملی نیز آن را در تسنیم مطرح کرده و به طور کلی این نگرش اهل بیت است.
 
وی ادامه داد: آیة‌الکرسی چنین جایگاهی دارد بنابراین، خاص و ویژه بودن آیة‌الکرسی به ایدئولوژی و جهان‌بینی که در آن نهفته است، بستگی دارد که با واسطه می‌تواند در رفتار و روش هر مسلمان و مؤمن تاثیر متفاوتی را برجای گذارد.
 
حجت‌الاسلام راد در پاسخ به این سؤال که آیا فقط تاثیرات شگرف تلاوت «آیة الکرسی» با درک مضامین و مفاهیم آن حاصل می‌شود، گفت: حتی در صورتی ناآگاهی فرد به محتوا و مضامین «آیة‌الکرسی» باز هم آثار و فوائدی بر او مترتب می‌شود چرا که «آیة‌الکرسی» نوعی تسلیم و خودسپاری به قرآن و آیاتی است که جزو «غرر» به شمار می‌رود.
 
وی عنوان کرد: در آیة‌الکرسی بحثی به نام ولایت وجود دارد وقتی انسان «آیةالکرسی» را می‌خواند هر چند اگر به معنای عربی آن آگاه نباشد اما با خواندن آیة‌الکرسی حتما پذیرای مفاهیم ایدئولوژیکی و معرفتی آن خواهد بود و این یعنی آگاهانه یک خودسپاری به ولایت الهی و کسی که خود را آگاهانه به ولایت الهی می‌سپارد از گزند دام‌های ابلیسان انسی و جنسی در امان خواهد بود.
 
عضو هیئت علمی دانشکده علوم حدیث تصریح کرد: بنابراین، تعبد و ظاهر‌گرایی از لحاظ اینکه هر کسی که در امور خیر، خود را شبیه‌ گروهی کند در حقیقت در حکم آنان است از این رو وقتی کسی می‌بیند امام معصوم(ع) یا مؤمنان راستین «آیة‌الکرسی» را ورد زبان خود داشته و بر خواندن آن استمرار دارند او نیز این کار را انجام می‌دهد با اینکه از معنای آن اطلاعی نداشته باشد اما از باب شباهت به آنها آثار و فوائد نیز نصیب او خواهد شد.
نوع مطلب : دین و زندگی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
درباره وبلاگ

حدیث از امام رضا (ع) :"همانا از كسانی كه مدعی مودت ما اهل بیت (ع) هستند، كسی هست كه در فتنه‌گری، برای شیعیان ما از دجال شدیدتر است. (راوی) گفتم: برای چه؟ (امام) فرمودند: به خاطر دوستی با دشمنان ما و دشمنی با دوستانمان. چون چنین شد، حق با باطل آمیخته می‌شود و مؤمن از منافق بازشناخته نمی‌شود."
---------
امام خامنه ای(حفظه الله) : بصیرت یعنی اینکه بدانیم شمری که سر امام حسین (ع) را برید همان جانباز جنگ صفین بود که تا مرز شهادت پیش رفت.
-------
امام صادق(ع) فرموده‌اند "ایمان خود را قبل از ظهور تكمیل كنید چون در لحظات ظهور ایمانها به سختی مورد امتحان و ابتلاء قرار می‌گیرند. "(كافی/1/370/6 ؛ كمال‌الدین/1/18)
-------
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی :
در پاسخ به سؤالی مبنی چگونگی مقابله جوانان با مفاسد اخلاقی، گفت: بهترین و آسان‌ترین راهی که جوانان می‌توانند برای مقابله با مفاسد اتخاذ کنند، توسل به حضرت بقیة‌الله‌الاعظم(عج) است.
-------
عبدالله بن سنان می‌گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: به زودی شبهه‌‌ای عارض شما می‌گردد؛ پس (در ایام) بدون نشانه‌ای که دیده شود و بدون امامی که شما را هدایت کند باقی خواهید ماند. در آن روز کسی نجات نمی‌یابد مگر آن کسی که به دعای غریق، دعا کند.
عرض کردم: «دعای غریق چیست؟» فرمود: می‌گویی:
یا اللهُ یا رَحْمنُ یا رَحِیمُ یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَی دِینِکَ
من گفتم: یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الاَبْصارِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَی دِینِکَ. (راوی کلمه و الابصار را به دعا اضافه نمود) حضرت صادق علیه السلام فرمودند: «به راستی که خدای عزّوجل مقلب القلوب و الابصار است، اما آن‌چنان که من گفتم بگو: یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَی دِینِکَ.»
----------
اگر این ولایت فقیه جهانگیر شود، امام زمان ما خواهد آمد، و این مقدمه سازی برای ظهور حضرت است. ما در دوران نائب امام زمان امتحان می‌شویم برای خود حضرت؛ اگر در امتحانات پای رکاب ولی فقیه ـ نائب امام زمان(ع) ـ پیروز شدیم، به امام زمان(ع) خواهیم رسید.
--------
امام صادق(ع):«امام خودت را بشناس، زیرا، هرگاه، امام خود را شناختی، تقدم یا تاخر این «امر ظهور»، زیانی به تو نرساند.»
---------
راز امنیت ایران از نگاه آیت الله جوادی آملی : ما (ایرانیان) به برکت اهل بیت علیهم‌السلام در میدان مین از مصونیت برخورداریم.
---------
«ان یَشَأ یُذهِبكُم ایُّهَا النّاسُ و یأتِ بِآخَرینَ وَ كانَ اللّهُ على ذلكَ قدیر» (نساء: 5.)133 اى مردم، اگر او بخواهد شما را از بین مى‌برد و افراد دیگرى به جاى شما مى‌آورد و خدا بر این كار تواناست.

آیه در سیاق برخى آیات در بى‌نیازى خدا از طاعت مردم و عدم زیان از مخالفت مردم است؛ زیرا آنچه در آسمان و زمین است مِلك اوست. سپس مى‌فرماید: براى خدا هیچ مانعى ندارد كه شما را از بین ببرد و جمعیتى آماده‌تر و مصمّم‌تر جانشین شما كند و خداوند بر این كار توانایى دارد.

شیخ طوسى، طبرسى، میبدى، زمخشرى، قرطبى، آلوسى، فیض كاشانى، طبرى و دیگر مفسّران از رسول خدا نقل كرده‌اند: «وقتى این آیه نازل شد، رسول خدا دست خود را به پشت سلمان زد و فرمود، آن جمعیت قوم این مرد، یعنى مردم عجم و فارس هستند.»

در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم ... سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور
مدیر وبلاگ : مسعود موسوی
مطالب اخیر
موضوعات
پیوندها
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic